אתר "ישראל היום" (6.11.13):

אתר "ישראל היום" מדווח על אביגדור ליברמן, 6.11.2013

• תודות, אורן פרסיקו