רשות השידור ומדינת ישראל מבקשות מבית-הדין הארצי לעבודה לדחות את הבקשה שהגיש האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל על רקע הקפאת הרפורמה ברשות השידור. האיגוד, שמורכב מאגודת העיתונאים בירושלים ובתל-אביב, ביקש מבית-הדין להורות לממונה על השכר במשרד האוצר להצהיר כי אישר את הסכמי הרפורמה או לחלופין להודיע כי כעת הוא מאשרם. עוד דרש האיגוד להורות לרשות השידור ליישם את ההסכמים, וזאת בשל הפגיעה המתמשכת בתנאי ההעסקה של העובדים, שנגרמת מהקפאת הרפורמה.

לפני כחודש הגיבה רשות השידור, באמצעות עורכי-הדין יונתן פסי וסיגל הורוביץ, וטענה כי אגודות העיתונאים, "עקב רצונן להשיג הישגים כלכליים וארגוניים מרביים, גרמו [...] לעיכוב רב בחתימה הסופית על הסכמי הרפורמה". לטענת הנהלת הרשות, היא "אינה רשאית לפעול על-פי הסכמי הרפורמה ללא קבלת אישור הממונה על השכר, מחד, והינה מחויבת לפעול באיזון תקציבי לאור הגירעון העצום בו הינה שרויה, מאידך".

היום (חמישי) הגישה מדינת ישראל את תשובתה שלה לבקשת האיגוד הארצי, באמצעות עו"ד יעל ברלב, הממונה על אכיפת שכר בפרקליטות המדינה. לטענתה, אין לדון כלל בבקשה, "שכן מדובר למעשה בתקיפת עקיפין של תקפות החלטתם של שר האוצר ושר התקשורת מיום 21.7.13 להקפיא את יישומה של הרפורמה ברשות השידור".

לפי פרקליטות המדינה, "ככל שהמבקשים רוצים לתקוף את ההחלטה עליהם לעשות זאת בתקיפה ישירה בפני הערכאה המתאימה, תוך הצגת הטעמים הרלבנטיים, ולא באמצעות דרכים עקלקלות המסתתרות מאחורי טענות מפוקפקות על זכויות עובדים, הטבות שכר ותנאי העסקה". פרקליטות המדינה מציינת כי אגודות העיתונאים אכן עתרו לבג"ץ בעניין הקפאת הרפורמה.

מעבר לכך מציינת המדינה כי הסכם הרפורמה לא יושם בשל "כשלים שונים שצפו בחודשים האחרונים בהתנהלותה של רשות השידור", אשר "רק הגבירו את החששות שהשגת התכלית של הצלת השידור הציבורי לא תצלח בדרך שהותוותה וכי יש לבחון דרכים חלופיות".

יחד עם זאת, המדינה מצהירה כי היא מוכנה לדון עם אגודות העיתונאים בכל הנוגע להסדרה כוללת של אופן תשלום שכרם של עובדי רשות השידור. לדבריה, מצד אחד 35% משכרם של עובדי הרשות מבוססים על "רכיבי שכר חורגים או חורגים לכאורה", ומנגד העובדים דורשים בבקשתם תוספות שונות שהוקפאו בשנים האחרונות.

"המדינה", כך נכתב בתשובתה, "מוכנה לקיים הידברות עם העובדים באשר לתקופת הביניים שעד להחלטה על מתווה הרפורמה שייושם, שבמסגרתה תידון הסדרת כלל מבנה השכר של עובדי רשות השידור, כלומר – טיפול בחריגות והחתמת כרטיס נוכחות בשעון אלקטרוני כתנאי לתשלום תוספות ארציות".

20183-08-13