מיכאל כהן, יושב ראש התאחדות עולי קווקז בסניף טירת הכרמל, יפוצה על ידי המקומון "קול החוף" בעקבות ידיעה לפיה פוטר מתפקידו כיועץ ראש העירייה. בפועל, טען כהן בתביעתו, לא פוטר מעבודתו אלא העסקתו הוקפאה.

כהן דרש, באמצעות עו"ד אסף רון, פיצוי בסך 50 אלף שקל. העיתון טען, באמצעות עו"ד מאיר אזוט, להגנת "אמת בפרסום". השופטת חנה לפין הראל מבית משפט השלום בחיפה קבעה כי משמעות המילה "השהייה", שבה השתמש העיתון כמקבילה ל"הקפאה", אינה "פיטורין" ועל כן הגנה זו לא עומדת לו. העיתון חויב לפצות את כהן בסכום של 6,000 שקל, לא כולל שכר טרחת עורכי דין והוצאות בסכום של 3,200 שקל נוספים.

22713-01-12