הנהלת הרשות השנייה אישרה לערוץ 10 לסווג את תוכנית הטלוויזיה "מעושרות" כתוכנית תעודה בניגוד לעמדת מועצת הרשות השנייה, כך עולה מתמלילי ישיבות של ועדת הטלוויזיה של הרשות שהועברו לאחרונה לעמותת "הצלחה" בעקבות עתירה משפטית.

"מה קורה עם 'מעושרות'", ביקשה לדעת ד"ר מירב אלוש-לברון בישיבת ועדת הטלוויזיה של הרשות מיוני 2012. "אנחנו מבינים שההפקה הזאת נמצאת כרגע בהקפאה", השיבה מי שכיהנה במועד זה כמנכ"לית בפועל של הרשות, אילת מצגר, וכיום מכהנת כמשנה למנכ"ל.

"אבל מה עם הראשון [העונה הראשונה], סופרים להם את הראשון כתעודה? אנחנו פה במועצה הסתייגנו מהדבר הזה", הזכירה אלוש-לברון. מצגר החלה להתייחס לעונה השנייה דווקא, אולם יו"ר הוועדה יעקב שחם הבהיר: "מירב שואלת משהו אחר. האם הכרנו במה ששודר כבר". "'מעושרות' הכרנו", אמרה מצגר.

"אבל אנחנו הסתייגנו מזה אונליין, תוך כדי", מחתה אלוש-לברון. "אנחנו אמרנו לכם שאנחנו מתנגדים להכרה הזאת שלכם. [...] מה, בניגוד לרושם שיצא כאן, ובניגוד לרוח שיצאה כאן והתנגדות שלנו, אתם החלטתם בכל זאת, בניגוד לעמדת ההתנגדות שהובעה כאן, לא רק על-ידי, [...] לתוך התעודה שלהם?".

"לגבי 2011 כן, אנחנו הכרנו בזה", השיבה מצגר. לדבריה, המועצה תוכל להחליט על כך במועד מאוחר יותר, כשתקבל לאישור את הדו"ח השנתי של הרשות. מצגר הסבירה כי ההחלטה התקבלה על סמך "העמדה המקצועית" של ההנהלה.

"זה לא התפקיד שלך לעמוד על זה", אמר אלוש-לברון.

אכן, בחוק הרשות השנייה נכתב בסעיף הנוגע לתפקידי המועצה כי היא "תתווה את קווי הפעולה של הרשות" ו"תפקח באופן שוטף על ביצוע השידורים בידי מורשים לשידורים ועל קיום השירותים שהם נותנים", ואילו מנהל הרשות "יפעל לפי החלטות המועצה והנחיותיה".

מנגד, המנהל אמור גם "לדרוש ולקבל מכל מורשה לשידורים את הצעתו ללוח משדריו, להכין לוח משדרים לכלל השידורים ולהגישו לאישור המועצה בצירוף המלצותיו", והמועצה "תקבע את לוח המשדרים העונתיים של המורשים לשידורים לפי הצעה שהגיש לה המנהל".

לפי כללי הרשות השנייה, כל בעל זיכיון אמור למסור למנהל הרשות השנייה, תשעה חודשים לפני תחילת כל שנה, תוכנית עבודה שנתית באשר לשנה הבאה. "המנהל ימסור למועצה את תוכניות העבודה של בעלי הזכיונות ואת המלצותיו לגביהן", נכתב בכללים. "המועצה תמסור לבעל זיכיון את החלטתה לגבי תוכנית העבודה לא יאוחר מחודשיים לאחר שזו נמסרה למנהל. התנתה המועצה את אישורה בשינויים שעל בעל הזיכיון לערוך בתוכנית העבודה, יגיש בעל הזיכיון למנהל את תוכנית העבודה כשהיא מתוקנת, בצורה ובמועד שתקבע המועצה בהחלטתה".

מתוך התוכנית "מעושרות" (צילום מסך)

מתוך התוכנית "מעושרות" (צילום מסך)

מצגר, מכל מקום, עמדה על דעתה. "אני יכולה להגיד גם את דעתי המקצועית", אמרה לאלוש-לברון. "העמדה המקצועית שלי היא שכן, שהתוכנית הזאת צריכה להיות מוכרת לתעודה, ואני, לאור מה שאת אומרת, אנחנו נקיים על זה דיון, מאוד מפורט, כאשר נביא בפניכם את הדו"ח השנתי".

אלוש-לברון שוב מחתה. "אנחנו התרענו על זה שזה לא מקובל עלינו", אמרה, "ואמרנו שאנחנו נביא גם עמדות מקצועיות אחרות, ושאנחנו לא רוצים לספור את 'מעושרות' כתעודה בכל מקרה. ובכל זאת זה קורה, וזה נראה לי משהו שהוא אינו ראוי".

בהמשך הישיבה שוב ביקשה אלוש-לברון להבין מדוע ההנהלה אישרה את סיווג "מעושרות" כתוכנית תעודה בניגוד לעמדת המועצה. "איך קרה", שאלה, "שלמרות הבקשה שלנו, וההערות שלנו, והדברים שנשמעו, וחליפת המיילים שהיתה ביני לבין [מנשה] סמירה [המנכ"ל היוצא], לבין אילת [מצגר] ולבין אילן [אבישר, יו"ר הרשות השנייה], דברים שגם אתה אמרת פה וגם אילן אמר פה, איך קרה שהמועצה הביעה התנגדות, רובה ככולה, [...] איך קרה ש'מעושרות', למרות ההתנגדות, אונליין, בזמן קבלת ההחלטות של ההנהלה [...] איך קרה שבסופו של דבר הדבר הזה אושר. איך זה אושר?".

יעקב שחם בביתו שבקיסריה, 12.4.13 (צילום: מתניה טאוסיג)

יעקב שחם בביתו שבקיסריה, 12.4.13 (צילום: מתניה טאוסיג)

יו"ר ועדת הטלוויזיה ברשות, יעקב שחם, ביקש למנוע דיון בנושא. "לא לא לא לא לא", אמר. "מה זאת אומרת לא?", שאלה אלוש-לברון. "אני אגיד לך למה לא, אנחנו דנים עכשיו בלוח השידורים", השיב שחם. "זה מה שאמרת כל פעם שהעליתי את זה לדיון", העירה אלוש-לברון.

שחם הבהיר בהמשך כי הנושא אכן ייבדק, שכן הוא "מאוד חשוב". יו"ר הוועדה הסכים כי "מצד אחד המועצה לא אישרה את זה, לא אישרה את זה. מצד שני, לזכיין זה אושר. השאלה מי נתן את האישור הזה".

"לי יש תשובה", אמרה עו"ד הילה שמיר, היועצת המשפטית של הרשות. "הסמכות בכללים לקבוע איזו תוכנית נכללת באיזה מכסה היא של מנהל הרשות". "נכון", החרתה החזיקה אחריה מצגר. 

"המנהל מקבל את ההחלטה הזאת", הבהירה שמיר. "כמו שאמרתי לכם קודם, דו"ח 2011 יוגש לאישורכם, וזה המקום שבו אתם יכולים להגיד שיש החלטה של המנהלת שהיא לא מקובלת עליכם".

"מאה אחוז", הסכים שחם. אולם אלוש-לברון לא הסתפקה בכך. "אני רוצה לדעת, האם הדבר הזה נכון גם כאשר היתה מחלוקת מובהקת, והמועצה אומרת לא מסכימה", התעקשה.

"אבל מה לעשות שגם לנו יש עמדה מקצועית", אמרה לה מצגר. "אנחנו הגוף המקצועי, הדעה המקצועית שלנו היא כזו". "זכותכם לחשוב ככה", טען שחם. שמיר הוסיפה: "השאלה שלך, מירב, היא עקרונית, והיא ההפרדה בעניין סיווג התכניות בין הסמכות של הדרג המקצועי, שהוא במיקרו, לבין הסמכות של הדירקטוריון, שהוא במקרו. הוא יכול באמת להתוות והוא מתווה באמת את מדיניותו באמצעות הדיונים שלו בכללים שהוא מתקין או מתקן [...]".

בשלב זה שוב התחיל ויכוח בין הצדדים, אולם שחם עצר את הדיון.

 

קרני זיו, סמנכ"לית התוכן של ערוץ 10, באירוע "נשים פורצות דרך" של Onlife (צילום מסך)

קרני זיו, סמנכ"לית התוכן של ערוץ 10, באירוע "נשים פורצות דרך" של Onlife (צילום מסך)

בחלק מאותה ישיבה של ועדת הטלוויזיה של הרשות השנייה נכחו גם נציגי ערוץ 10, שהגיעו כדי להציג את השינויים בלוח השידורים. בין היתר עלתה גם סוגיית "מעושורת" וסיווגה כתוכנית תעודה. קרני זיו, מנהלת התוכן של ערוץ 10, טענה כי הסדרה אכן ראויה לסיווג המבוקש והבטיחה כי היא אינה כוללת קטעים מבוימים.

"איך את יכולה לומר שלא היו קטעים מבוימים, ללא כחל וסרק, אני פשוט בשוק מהדבר הזה", אמרה אלוש-לברון. "אני אומרת את זה ללא כחל וסרק", הבהירה זיו. "שלא היו קטעים מבוימים?", חידד שחם. "לא היו קטעים מבוימים", אישרה זיו. בתגובה לכך טענה אלוש-לברון כי אחת המשתתפות בעונה הראשונה צולמה בבית שכלל אינו שייך לה, אך לצופים ניתן להבין כי זהו ביתה.

"גם בסרט דוקומנטרי, לצורך העניין, כשאתה מראיין מישהו, אתה יכול להחליט שאתה לא מראיין אותו בבית שלו, כי הבית שלו נראה נורא ואיום ואתה מראיין אותו בבית אחר", אמרה זיו. "אבל זה דו"ח על החיים שלה", טענה אלוש-לברון, "אין לה בית כזה בכלל".

זיו הבטיחה שתבדוק את הסוגיה.

מהרשות השנייה נמסר בתגובה: "סיווג התוכניות לסוגה עילית נקבע על-פי הגדרות מפורטות הקבועות בחוק הרשות השנייה ובכללים, ומתבצע על-ידי הצוות המקצועי ומנכ"ל הרשות. טרם התקבלה החלטה לגבי סיווג התוכנית לעונה השנייה".