"כשנתניהו מתחייב לומר את האמת, זו חדשה ששווה כותרת ראשית? ואח"כ אומרים ש'ישראל היום' זה ביטאון של נתניהו", דף הפייסבוק של "ישראל היום", 29.9.13