מודעה של מדיטק חולון ("הארץ", 15.8.13):

 

מודעה להצגה אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו. "הארץ", 15.8.2013