קטע מתוך דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, שהתכנסה ב-9 ביולי 2013 לדיון בעתידם של עובדי העיתון "מעריב", על רקע מצוקה תזרימית וקרע בין ההנהלה לוועד העובדים. הדוברים: יו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ (ליכוד), וסגן עורך "מעריב", אלעד טנא. הסרטון באדיבות ערוץ הכנסת.