סקר שביעות רצון משר האוצר יאיר לפיד. אתר "הארץ", 16.5.2013

(אתר "הארץ", 16.5.13)

• תודה, אסף צימרינג