קציני מודיעין אמריקאים עובדים על פיתוחה של תוכנה חדשה שתאפשר ניתוח מטפורות בשפות זרות, במטרה לזהות אם דוברים מסוימים משדרים מסרים ידידותיים או עוינים, מדווח ג'ון סווין, כתב ה"טלגרף" הבריטי בניו-יורק.

מטרת התוכנה היא "לחשוף את האמירות והשקפות העולם הנסתרות של אנשים מתרבויות שונות" על-ידי בחינה של הניואנסים הדקים המשתמעים מדבריהם.

התוכנה החדשה תכיל ניבים בפרסית, רוסית, ספרדית ואנגלית צמוד למשמעותן המדויקת ותאגור אותן ב"מחסן המטפורות". המומחים ישוו בין אמירות יומיומיות באותן השפות ובין האמירות שיצטברו במאגר, וכך יוכלו ללמוד על הטון וכוונות הדובר.