לאחר 12 שנה של הליך חקיקה סבוך, אושר בניגריה בסוף-השבוע באופן רשמי חוק חופש המידע, מדווח האתר This Day Online. החוק החדש, שעבר את הליך החקיקה האטי ביותר בתולדות ניגריה, יאפשר לכל אזרח לפנות למוסדות ציבוריים וממשלתיים ולדרוש גישה למידע העדכני והארכיוני שברשותם.

החוק קובע כי על המוסדות להשיב לפניות הציבור בתוך שבעה ימים, ובמקרה של סירוב – לנמק את הסיבה המדויקת ולציין את שמו של האחראי שבדק את הפנייה. מוסדות שלא יעמדו במסגרת הזמן שנקבעה ייקנסו בסך של 500 אלף נאירה (המטבע הניגרי).

החוק קובע כי ראשי מוסדות ציבוריים או קצינים שישמידו מסמכים בכוונת תחילה או יערכו בהם שינויים יישפטו למאסר של עשר שנים לפחות. החוק אינו תקף במקרים שבהם חשיפתו של המידע תפגע בביטחון הלאומי של ניגריה או תחבל בקשריה הבינלאומיים. כמו כן, החוק אינו חל במקרים שבהם המידע המבוקש כולל סודות מסחריים, מידע על יחסי רופא-מטופל ומידע על מקורות מידע עיתונאיים.