שני אחים המפעילים עסק לייבוא ושיווק גלאי מתכות יפצו מתחרה בעשרות אלפי שקלים בשל פרסום מודעות גוגל המפנות את מי שחיפש במנוע החיפוש את שמו של המתחרה אל אתר בית העסק שלהם.

לפני כשלוש שנים הגיש גן ארז, יבואן גלאי מתכות, תביעה בסך 100 אלף שקלים נגד האחים ארז ואיתן נחום ונגד חברה שהקימו בטענה כי הללו פרסמו מודעות גוגל שבהן נעשה שימוש בגרסאות שונות של שמו. האחים נחום רכשו מודעות עבור מי שחיפש ביטויים כגון "גן ארז גלאי מתכות" "גלאי לגן ארז וגם לשטח" וכן "גלאי מתכות לשטח ולגן ארז גלאי".

בתביעה, שהוגשה באמצעות עו"ד ליאור בן-ארי, טען ארז כי השימוש בשמו פוגע בעסקיו ומנוצל לרעה על ידי הנתבעים שרוצים לבלבל את הלקוחות ולהתעשר על חשבונו. לטענתו, מדובר ב"גניבת עין" כפי שהיא מוגדרת בחוק עוולות מסחריות, שם נכתב כי "לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר". ארז הוסיף וטען כי הפרסומים מפרים סעיפים נוספים בחוק, וכן תבע בגין הפרת חוק הגנת הפרטיות וחוק איסור לשון הרע.

הנתבעים, באמצעות עו"ד גיא הרשקוביץ, טענו כי המצב המשפטי מתיר לבתי עסק לעשות שימוש בשמות מתחריהם כמילות מפתח לחיפוש. לטענתם, איש הקידום של החברה שלהם רכש מודעות לצירופי מילים שעשויים לעניין לקוחות פוטנציאליים כחלק מתחרות מותרת ולגיטימית.

"שימוש במילות מפתח של עסק מתחרה מותר כל עוד שהשימוש נעשה 'מאחורי הקלעים' רק ביחס לתוצאת החיפוש במנוע החיפוש בגוגל, ברם שעה שהשימוש בשם המתחרה הוא 'בחזית' ומופיע במודעת הפרסום עצמה – הרי שמדובר בפרקטיקה העולה כדי ניסיון הטעיה"

ממילא, טענו הנתבעים, צירופי המילים שלצדם הופיעו המודעות שלהם כללו את שמו של אחד מהם (ארז נחום), את המוצר עצמו (גלאים) ו"את המקומות בהם ניתן לעשות שימוש במוצר ('גן'/'שטח')".

"אין מחלוקת כי הנתבעת מוכרת גלאים, אין ספק שגלאים מיועדים לשימוש בין היתר לגן ולשטח ואין חולק ששמו של אחד מבעלי הנתבעת הוא 'ארז'", טענו, ועל כן אין כל פסול בשימוש במילים הללו. לטענתם, מעולם לא פנה אליהם לקוח שסבר שהוא פונה לעסק של התובע, גן ארז. גם יתר טענותיו של ארז בדבר הפרת פרטיות ולשון הרע נדחו על ידי הנתבעים.

השופטת רונית פינצ'וק-אלט קיבלה את התביעה בכל הקשור לטענות בדבר חוק עוולות מסחריות. בפסק-דינה ציינה כי במהלך חקירת העדים סיפקו האחים נחום גרסאות סותרות, מבולבלות ומיתממות להחלטתם לרכוש מודעות שיופיעו לצד הצירוף "גן ארז" כמו גם לצד הצירוף "גו ארז" אחרים.

בחינת צירופי המילים שלצדן הופיעו המודעות מטעם הנתבעים הובילה את השופטת פינצ'וק-אלט למסקנה כי "לקוחות פוטנציאליים עלולים להיות מוטעים". לדבריה, "נראה כי השימוש במילה 'גן' נעשתה באופן מתוחכם כך שאפילו אם הכוונה הייתה לגן במובן של גינה, הרי שהצירוף 'גן ארז' מטעה. כמו כן בעניינינו לא הייתה כל סיבה הגיונית להתייחס ל'גן' אלא רק משום שמדובר בשמו של התובע. אותו הדין למילה 'גו' שכלל לא ברור מה משמעותה ומטרתה, מלבד ההקשר שלה למילה 'גן'".

בשל כך, וסיבות אחרות, פסקה השופטת כי "הנתבעים עשו שימוש בשם עסקו של התובע בכוונת מכוון ובאופן שיש בו להטעות את הציבור". בהמשך פסק-הדין הבהירה השופטת כי "שימוש במילות מפתח של עסק מתחרה מותר כל עוד שהשימוש נעשה 'מאחורי הקלעים' רק ביחס לתוצאת החיפוש במנוע החיפוש בגוגל, ברם שעה שהשימוש בשם המתחרה הוא 'בחזית' ומופיע במודעת הפרסום עצמה – הרי שמדובר בפרקטיקה העולה כדי ניסיון הטעיה".

השופטת פינצ'וק-אלט קבעה כי הנתבעים פעלו באופן המבסס עוולת גניבת העין, וכן שתי עוולות נוספות הכלולות בחוק עוולות מסחריות. עם זאת, דחתה השופטת את הטענות לפגיעה בפרטיות ופרסום לשון הרע.

הנתבעים חויבו לפצות את ארז ב-50 אלף שקלים, בתוספת 10,000 שקלים עבור שכר-טרחת עורך-דין.

7547-08-18

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 616KB)