באתר mako מבית קשת שוב פרסמו סקר אפרטהייד, סקר דעת קהל שפונה למדגם מייצג של יהודים בלבד אף שהשאלות רלוונטיות ליהודים וערבים כאחד. הפעם ההדרה טבולה באירוניה חריפה במיוחד שכן הסקר נועד לבדוק את מנהגי אכילת השווארמה של הישראלים ונערך לרגל פרסום רשימת השווארמיות הטובות בישראל, רבות מהן בבעלות ובניהול ערבים.

במסגרת מגזין סוכות של אתר mako פרסם אביב בצון את רשימת 27 השווארמיות הטובות בישראל. לצד הממצאים פורסם "סקר השווארמה" שכלל שלוש שאלות: מהי הדרך הכי טובה לאכול שווארמה, מהו בשר השווארמה הטעים ביותר ומהו המאכל הלאומי של ישראל.

לפי המידע שסופק בכתבה הסקר נערך על ידי מכון מדגם בראשות מנו גבע בהשתתפות מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל. במילים אחרות, כ-20% מאזרחי מדינת ישראל, שאינם יהודים, כולל בעלי ומנהלי שווארמה במבינו, שווארמה גנאם ושוואמרה סבאח מחיפה, שניצבות בפתח רשימת השווארמיות הטובות בישראל, לא נשאלו האם הדרך הטובה לדעתם לאכול שווארמה היא בלאפה, פיתה, באגט או צלחת, לא התבקשו לחוות דעתם אם בשר השווארמה הטעים ביותר הוא כבש, פרגית, עגל או הודו, ולא נדרשו לתהייה האם השווארמה היא אכן המאכל הלאומי של ישראל.

תקנון האתיקה של מועצת העיתונות אוסר על פרסום סקרי דעת קהל מפלים, שמתבססים על מדגם מייצג של אוכלוסייה אחת ומדירים אוכלוסייה אחרת, למעט במקרים חריגים שבהם הנושא הנסקר אינו רלוונטי לאוכלוסייה המודרת (סקר דעת קהל שכולו מוקדש לחגי תשרי, לדוגמה, אינו מחויב לכלול נוצרים ומוסלמים).

"כללי האתיקה משמיעים בקול גדול שחופש העיתונות אינו החופש לפרסם דברים המדירים קבוצה מסוימת, ובפרט לא קהילה, עדה או מיעוט", קבעה ערכאת הערעור של בית-הדין לאתיקה. "אין לפרסם דרך קבע סקרים המדווחים על דעת הקהל בקרב הציבור היהודי בלבד ולא לסקור דרך קבע את דעת הקהל בקרב כלל אזרחי ישראל. כאשר הסקר רלבנטי לכלל הציבור, יש לערוך אותו בקרב כלל הציבור".

ב-mako לא רק שהדירו את החברה הערבית מסקר השווארמיות, אלא גם הטעו את הקוראים. בכותרת המשנה של הכתבה מובטח כי היא כוללת את "הסקר שמגלה אחת ולתמיד איך הישראלים מעדיפים את השווארמה שלהם – בפיתה או בלאפה", והבטחה דומה נכללת בגוף הכתבה, זאת למרות שהסקר מגלה איך היהודים בישראל מעדיפים את השווארמה שלהם.

בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות אסר במפורש גם ניסוח כותרות מטעות, שמהן ניתן להסיק כי ממצאי סקר שנערך בקרב יהודים בלבד מייצגים את עמדת כלל הציבור. לפי בית-הדין לאתיקה, "הצגתה בכותרת של עמדת 'הישראלים', 'תושבי ישראל' או ה'ציבור', כאשר הלכה למעשה מדובר בעמדת מדגם ה'יהודים' – פשוט מטעה. לא היה כל קושי לומר במפורש בכותרת כי מדובר בעמדת ה'יהודים'. לא היה כל צורך להאריך את הכותרת על מנת לדייק, מכאן, שהרושם המטעה העולה מן הכותרת – אין מקורו בניסיון לתמצת את העיקר".

עורך mako עומר מלכה הפנה את "העין השביעית" לדוברת שרון בן-דוד שמסרה: "לא נגיב".