מרכז הקניות "ריבר פארק סקוור" בעיר ספוקיין במדינת וושינגטון בארצות־הברית לא היה סיפור הצלחה מאז שהוקם, בשותפות בין העירייה לחברה פרטית. סכסוכים עסקיים, הפסדים ותביעות הדדיות של השותפים ליוו אותו במשך שנים. אבל מרבית תושבי העיר לא קיבלו במשך כל השנים הללו דיווח מלא והוגן על הפיאסקו העסקי שהיה כרוך בכך, למרות שהיתה לכך השפעה ישירה על מצבה הכלכלי של העירייה ובעקיפין גם על משלמי המסים בעיר. הסיבה: החברה הפרטית שהיתה מעורבת בבניית מרכז הקניות הכושל היתה לא אחרת מאשר המוציאה לאור של העיתון המקומי, ה"ספוקסמן ריוויו".

כאשר גברו ההאשמות על הסיקור המוטה והחד־צדדי של העיתון בפרשה שהסעירה את ספוקיין, פנה העורך הראשי, סטיב סמית, למועצת העיתונות של מדינת וושינגטון וביקש שזו תבצע בחינה בלתי תלויה של הטענות. בחודש שעבר פרסמה המועצה דו"ח נוקב, שקבע כי העיתון הסתיר מן הציבור וממקבלי ההחלטות בעיר מידע פיננסי חשוב משום שהיה עלול לפגוע בבעלים, ואלה התערבו בדרך הסיקור והיטו אותו כדי שיסייע לאינטרסים שלהם. יתר על כן, העורך הקודם של העיתון פרסם מאמרים בעד הפרויקט, שהיה בהם ערבוב בין מידע לדיעות - בכיוון מסוים כמובן.

העיתון פרסם את הדו"ח הביקורתי במלואו, ולצדו את תגובת המו"ל: היו אולי עורכים שקיבלו החלטות בלתי ראויות, אבל אנחנו, הבעלים, לא התערבנו. והיתה גם התנצלות מפורשת של העורך בפני הקוראים על שלא זכו לקבל את השירות המגיע להם בדמות סיקור הוגן, מלא ומאוזן.

גיליון 68, יוני 2007