משפט המו"לים הוא אחד ההליכים המשפטיים החשובים בהיסטוריה של מדינת ישראל, במסגרתו מועמדים לדין מי שנשא במשרה הבכירה ביותר בישראל ואיתו שניים מהמו"לים של כלי התקשורת הפופולריים במדינה. בהתאם לכך, ובניגוד לסחבת המאפיינת את מערכת המשפט בישראל, המשפט מתנהל בעצימות גבוהה, שלושה ימי דיונים מדי שבוע.

השבוע, באופן חריג, יתקיימו רק שתי ישיבות, שכן מחר (23.5) ישהו פרקליטי ארבעת הנאשמים באילת, בכנס השנתי של לשכת עורכי-הדין. עו"ד בעז בן-צור, סנגורו של בנימין נתניהו, ישתתף מחר בדיון במסגרת כנס לשכת עורכי-הדין שנושא את הכותרת "חוקיות החיפוש בטלפונים ניידים - הלכה למעשה". עוד קודם לכן ישתתפו עורכי-הדין עמית חדד (אף הוא סנגור של נתניהו), ז'ק חן (סנגורם של שאול ואיריס אלוביץ') ונוית נגב (הסנגורית של נוני מוזס) במושב בכנס שנושא את הכותרת "קלון - גמישות, נזילות ועמימות משפטית בשירות הפוליטיקאים?".

ביטול הדיון נקבע, כמובן, על ידי-בית המשפט. "כבודם אני סיימתי להיום", אמר עו"ד בן-צור בשבוע שעבר, בסיומו של יום חקירה נוסף של עד המדינה שלמה פילבר, "אם אפשר רק לגבי יום שני, חברי ואני אמורים להיות בכנס ללשכת עורכי הדין".

עו"ד בן-צור הסביר לשופטים כי הסנגורים ישהו באילת ביום זה. "נבדוק את זה וניתן החלטה", הודיעה ראשת ההרכב השופטת רבקה פרידמן-פלדמן ובהמשך החליטה, יחד עם חבריה השופטים משה בר-עם ועודד שחם, כך: "לבקשת הסנגורים, נוכח השתתפותם בכנס לשכת עורכי הדין, הדיון הקבוע ליום שני 23.5.2022 מבוטל".

בחודש דצמבר האחרון היתה זו הפרקליטות שביקשה לבטל דיונים בין היתר על רקע השתלמות של משרד המשפטים. בסיום יום חקירה של עד המדינה הנוסף בתיק ניר חפץ פנה עו"ד אמיר טבנקין מהפרקליטות לביהמ"ש וביקש לבטל שלושה דיונים בתחילת חודש ינואר. עו"ד טבנקין נימק את בקשתו בעיקר בשל הצורך להיערכות לקראת העדים הבאים, אך גם משום שבמועדים אלו מתקיימת ההשתלמות השנתית של משרד המשפטים. עו"ד חן, מטעם הסנגורים, הביע באותו המועד הסכמה והדיונים אכן בוטלו.

בהחלטתה מחודש דצמבר האחרון ציינה השופטת פרידמן-פלדמן כי "טעמי הבקשה, ובמרכזם היערכות המאשימה לחקירת העדים הבאים, הם בעלי משקל". עם זאת, השופטת הוסיפה כי בשל החשיבות לשמוע את חקירתו של חפץ עד לסיומה ברציפות, ביטול הדיונים יתממש רק אם חקירתו של חפץ תסתיים עד סוף דצמבר, וכך אכן היה.