ב"מעריב" דווח השבוע על סקר שנערך בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד, אך ממצאיו הוצגו כאילו הם מאפיינים את כל ה"ישראלים", יהודים ושאינם יהודים כאחד.

תחת הכותרת "8 מתוך 10 ישראלים מודאגים מהאנטישמיות המתגברת בעולם" דיווחה אנה ברסקי על סקר שערך מכון שילוב עבור תנועת הליכוד העולמי. בכותרת המשנה נכתב כי "הרוב המוחלט של הישראלים מאמינים שהמדינה לא עושה מספיק כדי לפתח ביטחון בקרב יהודים מול גל האנטישמיות בעולם".

לאורך כל הידיעה מדווח לקוראי "מעריב" על עמדות "הישראלים", אף כי בפועל , כך אישרו במכון שילוב ל"העין השביעית", הסקר התבסס על מדגם מייצג של יהודים בלבד.

"מעריב", 5.1.22

מועצת העיתונות קבעה בעבר כי ישנם מקרים חריגים שבהם ניתן לסקור מדגם מייצג של חלק מהאוכלוסייה בלבד, ונראה כי בחינת היחס של יהודים ישראלים לאנטישמיות בעולם הוא אחד מהם. עם זאת, המועצה קבעה בד בבד כי אין להטעות את הציבור בניסוח שמייחס לסקר שבדק את עמדות היהודים בלבד ממצאים הנוגעים לכלל הישראלים. "עובדת עריכת הסקר רק בקרב אוכלוסייה יהודית הינה עובדה מהותית אשר חייבת להיות מובאת לידיעת הקורא כבר בכותרת כדי למנוע הטעייה", נכתב בהחלטת בית-הדין לאתיקה של המועצה.

בשנים האחרונות, מאז תוקן תקנון המועצה כך שיאסור על סקרים מפלים ובית-הדין לאתיקה נדרש לפרסום סקרי אפרטהייד שכללו לא פעם כותרות מטעות, לא נמנה "מעריב" עם חברי מועצת העיתונות ולא ראה עצמו מחויב לתקנון האתיקה של המועצה. אולם בחודש נובמבר האחרון דווח כי קבוצת ג'רוזלם-פוסט של אלי עזור, הכוללת גם את "מעריב", מצטרפת למועצה. על אף הצטרפות העיתון למועצה, נראה כי עורכיו טרם הפנימו את כל סעיפי התקנון.

עורך "מעריב" גולן בר-יוסף מסר בתגובה: "אין תגובה".