בחוקיות בלתי נמנעת הוביל התהליך המדיני של השנה האחרונה לאינתיפאדה והיא מובילה לבחירות. בדיאלקטיקה דומה נסחפת העיתונות בזרם המאורעות, הופכת לחלק מהם אם לא יוצרת אותם ממש, ואינה מצליחה להתבונן בהם ממרחק. גלגולו הנוכחי של העימות הישראלי-פלסטיני עורר מבוכה וערער מושגי יסוד בכל מגזרי החברה, גם בתקשורת. העיתונות היא תבנית נוף המולדת וכשזו מחפשת את דרכה, נמנים העיתונאים עם אלה התרים אחר המצפן.

מול המוסכמה, המוצאת לה ביטוי גם בגיליון זה, שאין מנוס מהתפקיד הסביל שמקבלת על עצמה העיתונות בתקופה זו משום שלאיש אין תשובות טובות ופתרונות בהירים, מוצע לה להתעשת ולחזור ולהתאזר ביצרים המקצועיים המנחים את פעילותה מימים ימימה. לקראת הבחירות זקוק הציבור בארץ לעיתונות מפוכחת וחקרנית, לא לעיתונות מקוננת הנותנת למאורעות לשלוט בה. הבוחר זכאי לקבל תמונת מצב מהימנה על המתרחש ולהיות מסוגל לפענח נכון את משמעותם של המלים והמושגים. הוא זקוק למידע אמיתי על אופי היחסים שבין המתנחלים לשכניהם הפלסטינים, על התנהגותם של חיילי צה"ל מול התקפות הפלסטינים, על חייהם של המתנחלים תחת האש, על השפעות אמצעי הענישה הישראליים על האוכלוסייה החיה בגדה המערבית וברצועת עזה.

האזרח העומד לגבש את הכרעתו בשאלת הקיום הגורלית רשאי לדעת לאשורן את עמדות נציגי ממשלתו ואת השקפות היריב הפלסטיני בסוגיות השנויות במחלוקת. עליו לדעת בפירוט מה הם תנאי השלום שהציגה מדינתו בפסגת קמפ-דייוויד ואחריה, ומה הדרישות שהעלו יאסר ערפאת ונציגיו. למה מתכוון הצד הפלסטיני כשהוא תובע את מימוש זכות השיבה ומה מסתתר מאחורי הדיבור הישראלי על חלוקת הריבונות בירושלים, מה הוא קו הנסיגה שאליו מוכנה ממשלת ברק להגיע ומה יחסה המדויק של הרשות-הפלסטינית לתביעה הישראלית להכריז על סיום הסכסוך. כשמגיע רגע האמת, המתבטא גם בהליכה לקלפי, שוב אין מקום להשלים עם צעיפי המלים ועם המניפולציות ההסברתיות שנועדו ב-18 החודשים האחרונים להקל על כוח התמרון הפוליטי הפנימי של ברק וערפאת.

זה תפקידה של העיתונות בשבועות האלה: לחשוף את המציאות בשטח ואת גלעין העמדות של שני הצדדים. בה בעת עליה להפעיל את כוחה כדי לאלץ את המועמדים לראשות הממשלה להשיל מעליהם את שריון הסיסמאות ולגלות את עמדותיהם האמיתיות. אלו משימות חשובות מאין כמותן וכדי להשיגן על העיתונות להתנער מהדכדוך הכללי האוחז במדינה ולהיצמד לשליחותה.

גיליון 30, ינואר 2001