שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, נאוה בן אור, רפאל יעקובי ורם וינוגרד דחו את ערעור תאגיד איסוף מכלי המשקה וקיבלו בחלקו את ערעור דניאל מורגנשטרן בעניין פסק דין שקבע כי הוציא את דיבת התאגיד.

השופטים מצאו כי למעט חלק מפרסום אחד לא חטא מורגנשטרן בלשון הרע. כמו כן הוחלט להפחית את סכום הפיצוי שישלם ל-10,000 שקל ומנגד לחייב את התאגיד לשלם למורגנשטרן 45 אלף שקל בגין הוצאות משפט.