בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות מורה לעיתון "ידיעות אחרונות" להשעות את העורך האחראי ארנון (נוני) מוזס מעבודתו העיתונאית, וזאת עד להכרעה הסופית באישום השוחד שהוגש נגדו במסגרת הפרשה המכונה "תיק 2000".

מוזס עצמו כמו גם עיתון "ידיעות אחרונות", שאינו חבר כלל במועצת העיתונות בשנים האחרונות, צפויים להתעלם מההוראה של בית-הדין. למועצה אין סמכות לאכוף את הוראתה אך בפסק-הדין שפרסמה נכללה גם הוראה על פרסומו בתקשורת. בין כלי התקשורת החברים במועצת העיתונות ואשר נדרשים לפרסם כעת את פסק הדין, נמצאת גם חברת החדשות של קשת 12, גוף התקשורת הפופולרי והמשפיע בישראל.

סעיף 25א' בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, בנוסח שהתקיים עד לחודש ספטמבר האחרון, קרא כך: "עיתונאי שהוגש נגדו ע"י המדינה כתב אישום בשל עבירה פלילית, ידון בעניינו בית הדין לאתיקה של מועצת העיתונות ויקבע אם יש בעבירה המיוחסת לו קלון למקצוע העיתונאות. קבע בית הדין לאתיקה שבאותה עבירה יש קלון למקצוע העיתונאות, יהיה רשאי לחייב את העיתון להשעות את העיתונאי מעבודתו העיתונאית במידה הראויה, כפי שיקבע בית הדין לאתיקה על פי העבירה ועל פי מכלול הנסיבות, וזאת עד להכרעת הדין הסופית".

בעמותת הצלחה הגישו, באמצעות עו"ד אלעד מן (המשמש גם כיו"ר עמותת "העין השביעית") תלונה נגד מוזס ו"ידיעות אחרונות" על בסיס סעיף זה. "ארנון מוזס משמש כעורך האחראי של ידיעות אחרונות ולמעשה מדובר בדמות העיתונאית הבכירה ביותר בעיתון", נכתב בתלונה שהוגשה למועצת העיתונות. "עובדות כתב האישום, כפי שפורטו בו באריכות מגוללות מסכת אירועים הממחישה בבירור את הקלון למקצוע העיתונות העולה מהעבירות והמעשים המיוחסים למר מוזס. משכך - ראוי כי בית הדין ידון ללא דיחוי בעניינו ויקבע כי יש קלון בעבירות אלו ויורה להשעותו מעבודתו העיתונאית לאלתר ובאופן מוחלט".

בחודש אוגוסט האחרון התכנס בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות בהרכב חריג של חמישה כדי לדון בתלונה. בראש ההרכב עמד עו"ד חנוך קינן כשלצדו השופט בדימוס אשר גולדין, עודד לבינסון, עליזה ז'זק ויצחק פרי. "ידיעות אחרונות" לא שלח כל נציג לדיון, ואף לא הגיב בכתב לתלונה שהוגשה נגדו ונגד הבעלים.

בחודש אוקטובר פרסם בית-הדין את פסק-דינו, לפיו אמנם העבירה המיוחסת למוזס נושאת עמה קלון למקצוע העיתונות אך בשל השמטת סעיף 25א' מהתקנון יש לדחות את התלונה. בתוך שעות ספגה החלטת בית-הדין ביקורת גם מקרב נציגים במועצת העיתונות, שעמדו על כך שהסעיף אמנם הוסר מהתקנון אך הועבר כפי שהוא לנהלי בית-הדין לאתיקה.

עמותת הצלחה הגישה ערעור, וזה נידון ב-10 לחודש זה בפני הרכב מורחב במיוחד, חסר תקדים בבית-הדין לאתיקה של המועצה, שכלל שבעה: פרופ' מוחמד ותד, השופטת (בדימוס) זיוה הדסי-הרמן, עו"ד עצמון יניב, ד"ר צגה מלקו, ד"ר ערד ניר, יונת פרילינג ושרי רוט. ערכאת הערעור קיבלה את טענת הערעור בדבר העברת הסעיף מהתקנון לנהלים, והוסיפה גם התייחסות לגופה של התלונה.

יו"ר בית-הדין פרופ' ותד ציטט בפסק-דינו מכתב האישום שהוגש נגד מוזס וכתב: "מעשים אלה המיוחסים למוזס כנאשם בפלילים מבססים, גם מבססים, קלון במובנו הקלאסי ביותר של הביטוי של מקצוע העיתונאות. מדובר במעשים בעלי חומרה מוסרית גבוהה מאוד, כזו אשר יש בה כדי לזעזע את אמות הספים, למוטט את הפיגומים האתיים עליהם מושתת מקצוע העיתונאות, ואף לפגוע פגיעה אנושה באמון הציבור בכלי התקשורת ובעיתונאים.

"נזקים קשים אלה למקצוע העיתונאות הם בעלי השלכה דרמטית נוספת על חופש הביטוי בכלל ועל חופש העיתונות בפרט. זאת, נוסף להטלת דופי מוסרי באופן שבו העיתונות משפיעה על דעת הקהל ועל השוק החופשי של הרעיונות בציבור".

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 121KB)