אתר "גלובס", 28.6.2020

אתר "גלובס", 28.6.2020

בניגוד לקביעת מערכת "גלובס", דוכן הירקות הנראה בתצלום לא נמצא בשוק הכרמל בתל-אביב, כי אם בשוק מחנה-יהודה בירושלים.