זהו הגיליון האחרון של "העין השביעית" בצורתו המודפסת; בשבועות הקרובים יעלה כתב־העת הזה לרשת כעיתון מקוון לענייני תקשורת. המעבר מוכיח ש"העין השביעית" יושב בתוך עמו, למרות שפה ושם מאשימים אותו בהתנשאות: הוא נישא בזרם התהליכים העוברים על התקשורת שאותם ניסה לשקף ולהאיר בתריסר שנות קיומו. ההתפתחות הזו מאשרת את אמונת עורכיו וכתביו שהם ניגשו למפעל הצנוע הזה לא מתוך תחושת גדלות אלא מתוך רצון ירחמיאלי "לתקן עולם", שזה, כך אנחנו מאמינים, המניע העיקרי הגורם לעיתונאים לבחור במקצוע העתיק הזה.

רוצה לומר, לאנשי "העין השביעית" לא היתה מעולם יומרה להציע פטנט פלאי לשיפור התנהלותה של התקשורת; הסתפקנו בהמלצה לדבוק בכללים המקצועיים הראויים. כתבנו וערכנו קרוב לאלפיים טקסטים כשאנחנו משתמשים בכלי המלאכה המקובלים במקצוע; לא עמדו לרשותנו אמצעים חוצניים. הואיל וכך, גם אנחנו לא היינו פטורים, פה ושם, משגיאות וכשלים. לזכותנו נאמר שעשינו את העבודה בתום לב, ללא משוא פנים ובחסות אכסניה הפועלת שלא למטרות רווח.

ההחלטה לעלות לרשת נבעה מהרצון לדבר בשפה עכשווית, לפנות לקהל רחב יותר ובעיקר - לאפשר לנו להגיב על ההתרחשויות בעולם התקשורת בתכיפות גדולה בהרבה מאשר פעם בחודשיים. כוונתנו המקורית היתה להמשיך ולקיים את כתב־העת במקביל להפעלת האתר המקוון, אלא שאילוצים כלכליים שהציג המו"ל הנדיב שלנו, המכון הישראלי לדמוקרטיה, הכתיבו את הוויתור על המוצר המודפס. המכון, עם כל רצונו הטוב, אינו מסוגל לשאת בעלות הוצאתם לאור של כתב־העת והאתר המקוון גם יחד. זה המקום להודות לו על הנכונות לקיים את "העין השביעית" בתריסר השנים האחרונות ולהמשיך בכך גם בשנים הבאות.

הגיליון שלפניכם מנסה להציג תמונת מצב של עולם התקשורת הישראלי מאז הופיע "העין השביעית" ועד היום. זו תקופת זמן שרירותית שנגזרת מלוח הזמנים הפרטי של כתב־העת הזה: מועד היוולדו ומועד סגירתו. אף על פי כן, ההתפתחויות המתוארות בדפים הבאים מפליגות בעוצמתן והן מלמדות שגם בפרק זמן קצר של 12 שנה עברה התקשורת בארץ (כך גם בעולם) טלטלה אדירה. כמה תופעות מצדיקות הדגשה: המידה שבה ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום התקשורת משנות את תרבותה המקצועית, אם לא את מהותה ממש; ההשפעה המדאיגה של השיקולים העסקיים על תכני המידע המסופקים לציבור; טשטוש הגבולות בין עיתונאות־פרסום־בידור־יח"צנות.

אין טעם לקונן. כל דור מעצב את עולמו לפי צרכיו, מושגיו וההתפתחויות הסביבתיות האופפות אותו. "העין השביעית" לא רק מביטה אחורה בגעגוע אלא גם קדימה בסקרנות: מה יהיו פניה של "הרשות המדווחת" בשנים הקרובות. יש לנו תיאבון רב להוסיף ולתאר את עולם התקשורת המתחדש כל הזמן ואנחנו מקווים שלאלפי קוראי כתב־העת (הוא הודפס בלמעלה מ־5,000 עותקים) יתווספו רבים אחרים באתר המקוון.

להתראות.

גיליון 70, ינואר 2008