קראתי את ההספד על העיתונות המפלגתית שכתב עוזי בנזימן בעקבות סגירתו של "הצופה". ברצוני להוסיף כמה מלים: המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) מוסיפה לפרסם מדי שבוע את "זו הדרך" בשפה העברית ואת "אל-איתיחאד" היומי בשפה הערבית. "אל-איתיחאד" הוא העיתון היומי היחיד בערבית הרואה אור במדינת ישראל, והוא... מפלגתי. אבל מי סופר את הקומוניסטים, נכון? ועוד כאשר הם ברובם ערבים? הם לא משלנו... אגב, למק"י ארבעה אתרים באינטרט: מק"י (בעברית), שני אתרי חד"ש (בעברית ובערבית) וברית-הנוער (עברית).