התייחסותכם לכיסוי של "גלובס" את בעיית האג"ח הקונצרניות לוקה בחסר. נראה לי שאתם נעולים על קונספט "פישמן בצרות ולכן מוריד פקודות לכתבי 'גלובס' כדי שיתמכו בחילוצו", ולא נותנים לעובדות לבלבל אתכם. בעיית האג"ח הקונצרניות מסוקרת על-ידינו מאוגוסט הקודם. את הכיסוי אני מוביל ככתב ותיק עם עמיתי.

הנה כמה עובדות:

1. בשש השנים שאני ב"גלובס" שוחחתי עם מר פישמן פעמיים בדיוק, מעולם לא קיבלתי ממנו הנחיות או דגשים לכתיבה, לא במישרין ולא בעקיפין.

2. בעיית האג"ח הקונצרניות היא סוגיה סבוכה שנמצאת על הפרק זה כמה חודשים. עמדתי העקבית היא בעד התערבות ממשלתית, אם כרשת ביטחון לקופות גמל או כערבות לאג"ח. העמדה שאני הובלתי באה לידי ביטוי נרחב בעיתון. עם זאת, עמדות מנוגדות, בדרך כלל של סטלה קורין-ליבר ואבי טמקין, זכו לחשיפה לא פחותה, לעתים באותו עמוד.

3. ביום א' האחרון כתבתי כפולה שפורסמה בעמודים 3-2 בחדשות, שתמציתה תמיכה בהתערבות ממשלתית כשהתוכנית המועדפת היא תוכנית זוהר גושן, יו"ר רשות ניירות ערך. אגב, גם סטנלי פישר תומך בה, וככל הידוע לי, הוא אינו עובד אצל פישמן. גם גושן לא.

4. בכפולה נימקנו את התמיכה בתוכנית גושן ובמאמר הפרשנות הנלווה התייחסתי לתוכניות אחרות, למשל אלו של פישמן וכספי, וציינתי את חסרונותיהן. איך אפשר לקרוא לזה הבעת תמיכה במו"ל כשאתה מסביר את חסרונות התוכנית שלו ומביע תמיכה בתוכנית אחרת? לעומר שרביט פתרונים.

5. הפגישה עם פישמן היתה למחרת פרסום הכפולה. מועדה נקבע שבועיים מראש.

עירן פאר, כתב בנקאות ושוק ההון ב"גלובס"

בתגובה לכתבה "רוח המפקד"