המכון הישראלי לדמוקרטיה ועמותת הצלחה קראו לראש הממשלה וליועץ המשפטי לממשלה לתקן את התקנות לשעת חירום שנקבעו לרגל המאבק במגפת הקורונה. הארגונים ביקשו כי התקנות יבהירו כי לעיתונאים מותר לצאת מביתם לצורך עבודתם.

בתקנות לשעת חירום שתוקנו לפני ימים אחדים הוגבלה מאוד האפשרות לצאת מהבית. באחד הסעיפים הובהר כי מותר לצאת, בין היתר, לצורך הגעה של עובד למקום עבודה, וחזרה ממנו, הצטיידות במזון ותרופות, השתתפות בהליך משפטי או הפגנה.

"עניין מסוים, חשוב ומהותי נפקד מאזכור מפורש בנוסח תקנות אלו והוא נוגע להשתתפות‏ במשימה ‏עיתונאית‏ או ‏בסיקור ‏עיתונאי", לשון המכתב. "עיתונאים אינם רק יוצאים ובאים מביתם אל מקום עבודתם וחוזרים ממנו, אלא מגיעים לכל מקום שיש עניין ציבורי שישדרו ממנו, יסקרו אותו, יבדקו את הנוגע אליו וכיוצא בכך".

לפי המכתב, שחתום על ידי ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, עמיתה בכירה במכון
הישראלי לדמוקרטיה, ועו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של הצלחה (המשמש גם כיו"ר עמותת "העין השביעית"), "ראוי לקבוע במפורש כי גם (ובמיוחד) בעת הזו של אי ודאות פוליטית, פרלמנטרית, בריאותית וציבורית – תימשך כסדרה גם המלאכה העיתונאית העצמאית ההכרחית לקיום השיח הציבורי והעברת מידע
לציבור".

לפיכך, מבקשים המכון לדמוקרטיה ועמותת הצלחה לפעול לתיקון התקנות "כך שיובהר במפורש כי השתתפות במשימה עיתונאית או בסיקור עיתונאי גם הן פעולות ומטרות שיש להחריגן מאיסור היציאה ממקום המגורים. הותרת המצב על כנו, עלולה להוות פתח בלתי רצוי, בלשון המעטה, להגבלה (גם אם בתום לב ותוך פרשנות שגויה של תכלית התקנות, שלא לדבר על פעולה מכוונת) על פעילותם של עיתונאים ואחרים הקשורים למשימות עיתונאיות, לסיקור העיתונאי (גם כפרשנים, מומחים ומסוקרים) ולמניעת קיומה של תקשורת חופשית – דווקא בימים מאתגרים ועתירי משבר אלו".

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 676KB)