תאגיד השידור נחלץ בשנה שעברה מהחלטה של מועצת העיתונות כי הפר את תקנון האתיקה אך נראה כי לא למד את הלקח. לאחרונה שב ופרסם כתבה על פרשת ילדי תימן, וכמו בפעם הקודמת, שוב נמנע מלתת גילוי נאות לכך שהעיתונאית שהכינה את הכתבה היתה פעילה בנושא.

ביוני 2018 שודרה כתבה שהכינה עידית בן-שימול על פרשת ילדי תימן. בעקבותיה התלונן אבשלום בן-צבי, יחד עם אישים נוספים, בפני הממונה על קבילות הציבור בתאגיד השידור, אורלי ממן, וטען בין היתר כי ראוי היה לתת גילוי נאות על כך שבן-שימול היתה חברה בעמותה שפעלה למען חקירת פרשת ילדי תימן, עמותה שהוצגה בכתבה. בתאגיד דחו את טענותיו, ועל כן פנה בן-צבי בתלונה למועצת העיתונות.

בינואר 2019 החליט בית-הדין של מועצת העיתונות, שכלל את פרופ' יחיאל לימור, דורית שריד ויצחק פרי, כי אין מקום לקבל לקבל את התלונה. בית-הדין ציין כי "במהלך הדיון לפנינו ציינו נציגי הנהלת תאגיד השידור כי 'היינו צריכים להיות יותר רגישים בנושא זה', והממונה על פניות הציבור אף הוסיפה כי 'בדיעבד ראוי היה לציין' את עובדת השתייכותה בעבר של הכתבת לעמותה". לפי החלטת בית-הדין "נציגי התאגיד אף הדגישו כי בעקבות המקרה הופקו לקחים ומסקנות, חודדו הנהלים ואף קוימו שיחות פנימיות עם עורכים".

חברי בית-הדין הדגישו בהחלטתם כי המניע העיקרי לביטול התלונה הוא התחייבות התאגיד כי "טיפל בתלונה בדרך האמורה למנוע שיבושים דומים בעתיד".

ואולם לפני ימים אחדים שוב שודרה כתבה שהכינה בן-שימול על פרשת ילדי תימן ושוב הכתבה שודרה ללא כל גילוי נאות למעורבות הישירה של העיתונאית בנושא. גם הפעם פנה בן-צבי בתלונה לממונה על קבילות הציבור בתאגיד וטען, בין היתר, כי ראוי היה לתת גילוי נאות למעורבותה של בן-שימול בפרשה וכן על קשריה עם שניים מהמרואיינים בכתבה. בן-שימול, טען בן-צבי, העמידה עצמה בניגוד עניינים במקרה זה ולכל הפחות היה צורך בגילוי נאות לצופים.

בעקבות הפנייה לממונה על קבילות הציבור פרסמה בן-שימול בעמוד הפייסבוק שלה פוסט ובו טענה כי "מאז ומתמיד מה שהניע אותי זה חקר האמת. לעשות כל מה שאפשר כדי לרדת לעומקה". היא פקפקה במניעיו של בן-צבי והבטיחה כי "את שלי אמשיך לעשות כאן או בכל מקום אחר על אפם וחמתם של אלו שהיו מעדיפים שאשתוק כי זו השליחות שלי ואין לי דרך אחרת".

הממונה ממן השיבה לתלונת בן-צבי וכתבה כי "בפתיח הכתבה צוין כי עידית מלווה את הפרשה מזה זמן". עם זאת, הוסיפה, "אני מסכימה כי היה צריך לציין כי הייתה פעילה בעבר במאבקם עד שעברה לעשייה העיתונאית וכעת היא מתעדת אותם. חידדנו את העניין בפני העורכים על-מנת שבסיקור העתידי יתבצע גילוי נאות כפי שנראה לנו שנכון שיהיה".

בן-צבי לא הסתפק בתשובה זו ושב והגיש (8.1) תלונה למועצת העיתונות בטענה שבן-שימול והתאגיד הפרו את הסעיפים בתקנון האתיקה הנוגעים לניגוד עניינים וגילוי נאות.

הדבר חמור במיוחד, הוסיף בן-צבי, לאור ההתחייבות של התאגיד בפני בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות. "למרות דבריה של הממונה על קבילות הציבור, למרות תוצאות הדיון בבית הדין בתלונה, למרות חידוד הנהלים, השיחות עם העורכים והפקת הלקחים והמסקנות שנטענו על ידי נציגי התאגיד – פחות משנה לאחר הדיון בבית הדין אפשרה אותה מערכת חדשות לבן שימול להכין ולהגיש כתבה נוספת העוסקת באותה קבוצת פעילים אליה השתייכה – ושוב ללא כל גילוי נאות בעניין", כתב בן-צבי בתלונתו למועצת העיתונות. "דבר זה מטיל צל כבד הן על הצהרות התאגיד בפני בית הדין לאתיקה בנוגע להפקת הלקחים המובטחת, והן על תשובתה הנציבה לתלונה הנוכחית, לפיה הדבר חודד פעם נוספת מול העורכים כדי להבטיח גילוי נאות בעתיד".

בתשובה לפניית "העין השביעית" מסרה חטיבת החדשות של התאגיד, באמצעות דוברות כאן, את התגובה הבאה: "הכתבה בנושא ילדי תימן נעשתה על פי אמות מידה עיתונאיות ע"י הגב' בן שימול, בליווי עורכי החטיבה. אנו דוחים את הניסיונות להטיל דופי במקצועיותה של הכתבת ואת הניסיונות הנמשכים להרתיע אותנו מלטפל בסוגיה זו. הגב' בן שימול לא פעילה בתחום בשנים האחרונות, לבד מעבודתה העיתונאית. לצערנו, בשל תקלה, נשמטה שורה שהייתה צריכה להרחיב בדבר פעילותה בעבר של בן שימול בתחום, שהסתיימה כאמור לפני שנים, והלקחים הופקו".