לפני כתשעה חודשים עוררה החלטת "הארץ" לבטל את חלק ב', המוסף היומי של העיתון, קולות מחאה מצד קוראים ומנויים רבים. כמה ממכתבי המחאה אף פורסמו במדור המכתבים למערכת של עיתון "הארץ". חלק ב' של "הארץ" הציע מאמרים פובליציסטיים וכתבות מגזיניות נוסף לידיעות החדשותיות שהופיעו בחלק הראשי של העיתון.

אחד המכתבים, שיזם פרופ' דן יעקובסון, ושחתמו עליו כ-150 אנשי אקדמיה בכירים רבים, משפטנים, סוציולוגים, פסיכולוגים ואנשי חינוך, זכה בזמנו לתשובה מפורטת ממו"ל העיתון עמוס שוקן. במכתב של יעקובסון הובעה דאגה מפני "צמצום ניכר בהיקף" עמודי המגזין והפובליציסטיקה עם העברתם לקונטרס החדשות של העיתון. בתשובתו כתב שוקן: "אני רוצה שתדע שחלק ב' עבר בשלמותו, בלי להחסיר מאמרים או כתבות, לתוך חלק החדשות", ואף פירט את ההיקף ואת הנושאים של המאמרים והכתבות – כגון מדור הבריאות – שיועברו לחלק א' של העיתון.

תשעה חודשים אחרי, ונראה כי חששם של מחברי המכתב הופך למציאות. מדור הבריאות אמנם ממשיך להופיע מדי יום ראשון, אך ביתר הימים הולכים ונשחקים העמודים שבעבר הופיעו בחלק ב' של העיתון עד שמדי פעם כל שנותר מהם הוא כפולת עמודי המאמרים בלבד. כך היה, למשל, ב-12 וב-13 בנובמבר, כשהעיתון כלל ידיעות חדשותיות בלבד מעמוד השער ועד לכפולת המאמרים שבסופו. בימים אחרים מצטמצמת כפולת עמודי כתבות המגזין לכדי עמוד אחד של כתבות חוץ ומדור קבוע או עמוד אחד של כתבות חוץ בלבד.

עמוס שוקן לא הגיב לכתבה.