האם הישראלים יהיו מוכנים לשלם בעבור חינמון? הנהלת "ישראל היום" בוחנת בימים אלה את מידת היענותו האפשרית של הציבור לשלם בעבור מנוי לעיתון, המחולק בחינם לבתי מנויים ובמקומות ציבוריים. בסקר שנערך בין קוראים המקבלים את העיתון לבתיהם, נכללו שתי שאלות בדבר נכונות הקוראים לשלם דמי מנוי חודשיים - 60 או 50 שקל. בעבר נשמעה הערכה כי לאחר שהחינמון יתחיל להפיץ את מהדורת סוף השבוע שלו, תישקל אפשרות לגבות כסף בעבור העיתון.

עדכון 6.1: מעיתון "ישראל היום" נמסר כי שאלות בנושא הנכונות לשלם עבור העיתון אכן מוצגות מאז שמלאה לעיתון שנה וזאת במסגרת סקרים שוטפים הנערכים למנויי העיתון, כחלק מהפרמטרים לבחינת "חוזק המותג". עוד נמסר כי השאלות "בהחלט אינן מעידות על כוונה לא מיידית ולא עתידית לגבות כסף עבור העיתון. זה יישאר עיתון שמחולק בחינם, זה המודל העסקי של 'ישראל היום'. אף אחד בעיתון מעולם לא אמר אחרת".