ארגון העיתונאים ותאגיד השידור הישראלי חתמו השבוע על הסכם קיבוצי ראשוני הקובע שורה של הטבות לעובדי התאגיד, לצד התחייבויות מצדם כלפי ההנהלה. בין ההטבות שבהסכם נכללים עדכון שכר ושיפור מנגנון החזר הוצאות הנסיעה. בין ההתחייבויות הוסכם על שקט תעשייתי בכל הקשור לתחומים שהוגדרו בהסכם, וכן על הגבלות בנקיטת צעדים ארגוניים במהלך סיקור מערכת הבחירות ושידור האירוויזיון.

ההסכם הקיבוצי הראשוני, שנחתם זמן קצר לאחר סיום המחלוקת בין ארגון העיתונאים לאגודת העיתונאים בירושלים על הזכות לייצג את עיתונאי התאגיד, כולל כמה הישגים לעובדים. התאגיד, כך מובהר בו, יקצה סכום של כ-300 אלף שקל לצורך עדכון שכר עובדיו. על-פי הודעת ארגון העיתונאים, 97% מהעובדים יקבלו תוספת שכר של לפחות 1%, ו-60% יקבלו תוספת של לפחות 3%. בנוסף יקבלו 36 כתבי חדשות תוספת של 175 שקל לשכר היסוד (ברוטו) למשרה מלאה, כפיצוי על נסיעות בתפקיד באזור מגוריהם.

גם מודל החזרי הוצאות הנסיעה ואחזקת רכב ישתנה, באופן שלדברי ארגון העיתונאים מיטיב עם חלק גדול מהעיתונאים. יצוין כי במסגרת ההסכם על החזרי הוצאות נסיעה הוחלט להכניס לשימוש אפליקציה הכוללות איכון מיקום של העובדים בעת הדיווח על הנסיעות. עם זאת, בשל חשש לפגיעה בחסיון מקורות נקבע כי ביחס לכתבים לא תכלול האפליקציה איכון מיקום, והדיווחים יתבצעו על סמך מרחק בלבד. העובדים ייהנו גם מתקציבי קידום ומענק מיוחד שיעמוד בסך הכל על סכום של 2.65 מיליון שקל.

חתימה על הסכם קיבוצי בתאגיד השידור, 4.2.2019. יושבים, מימין: יו"ר ארגון העיתונאים יאיר טרצ'יצקי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקבי ומנכ"ל תאגיד השידור אלדד קובלנץ (צילום: ארגון העיתונאים)

חתימה על הסכם קיבוצי בתאגיד השידור, 4.2.2019. יושבים, מימין: יו"ר ארגון העיתונאים יאיר טרצ'יצקי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקבי ומנכ"ל תאגיד השידור אלדד קובלנץ (צילום: ארגון העיתונאים)

מנגד, העובדים מתחייבים כלפי הנהלת התאגיד שלא לבוא בדרישות נוספות בכל הקשור להוצאות נסיעה ולא לבוא בדרישות נוספות עד סוף השנה בכל הקשור לקידומי שכר. בנוסף, באחד הנספחים של ההסכם, שהועברו לאתר "העין השביעית" על-ידי ארגון העיתונאים, מצוינות הגבלות לתקופת הבחירות ולשידור האירוויזיון.

"נוכח אירועים ייחודיים ויוצאי דופן עמם יתמודד התאגיד בתקופה הקרובה – הבחירות הכלליות לכנסת, שיתקיימו במהלך אפריל הקרוב, וכן הפקת האירוויזיון בישראל, שיתקיים במאי הקרוב – מתחייבים העובדים להימנע מנקיטת כל צעד ארגוני שמטרתו או תוצאתו הפרעה לניהול התקין של שני אירועים ייחודיים ויוצאי דופן אלה", נכתב בנספח זה.

"התחייבות העובדים כאמור לא תחול במקרה של הרעה ממשית בתנאי העבודה של העובדים או במקרה של פגיעה בעבודה המאורגנת", מובהר, אך בנוסף הוסכם כי "במקרה בו יוחלט על-ידי נציגות העובדים להפעיל צעדים ארגוניים" בעקבות הרעה ממשית בתנאים או פגיעה בעבודה המאורגנת, "תצא הודעה על כך לתאגיד זמן סביר מראש".