"דה-מרקר", 23.1.2019

"דה-מרקר", 23.1.2019

• תודה, חגי לוין