"באמצע הראיון עם שי גולדן ושרון כידון, אני מבקש סליחה והולך לשירותים, בלי לכבות את מכשיר ההקלטה", כתב יובל אביבי בפתיח הכתבה שהכין למגזין "פירמה" של "גלובס". "לא איזו טכניקה מקורית", הוסיף, "מהלך רגיל בראיונות זוגיים, שמאפשר להציץ לדינמיקה של המרואיינים, שבדרך-כלל שוכחים שמקליטים אותם. כשאני חוזר גולדן אומר, קצת בהתרסה: 'המכשיר שלך כבוי. שרון לא שמה לב, היא פחות מנוסה, אז אני כיביתי אותו'".

(צילום: bfishadow, רשיון cc-by)

(צילום: bfishadow, רשיון cc-by)

מיד בהמשך מגדיר אביבי את המעשה שביצע "פח תקשורתי שאני טומן ברשלנות מביכה". ובאמת, במבט ראשון, אין כאן יותר מאשר אנקדוטה חביבה שמעוררת את סקרנות הקוראים ומכניסה אותם בקלות לכתבה. אולם הלכה למעשה, אביבי מתאר ניסיון להקליט את כידון וגולדן בלי שיהיו מודעים לכך. לא זו אף זו, אביבי מגדיר זאת כ"מהלך רגיל בראיונות זוגיים", משמע זו אינה הפעם הראשונה שהוא טומן פח תקשורתי כזה.

אם יש עיתונאים רבים המבצעים תכסיסים ממין זה וחושבים שבמקרה הגרוע, אם ייתפסו, תהיה להם פתיחה טובה לכתבה, כדאי שיידעו כי הם פוסעים על הגבול שבין הלא-אתי לפלילי.

סעיף 20 בתקנון האתיקה המקצועית של העיתונות אוסר על עיתונאי להשיג מידע "באמצעים פסולים שיש בהם קלון למקצוע העיתונאות ובכלל זה [...] האזנת סתר שלא כדין וכל אמצעי אחר להשגת מידע העלול, בנסיבות העניין, לפגוע באופן חמור באמון הציבור בעבודה העיתונאית".

בחוק האזנת סתר מוגדרת "האזנת סתר" כ"האזנה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה". בהמשך החוק נקבע כי "המאזין האזנת סתר שלא על-פי היתר כדין, דינו – מאסר חמש שנים", וכי "המציב או המתקין מכשיר למטרת האזנת סתר שלא כדין או כדי לאפשר שימוש בו למטרה האמורה, דינו – מאסר חמש שנים".

ממוסף "פירמה" נמסר בתגובה: "בראשית הראיון עם שי גולדן ושרון כידון שפורסם בגיליון '100 המשפיעים בתקשורת' של פירמה, נמסר למרואיינים כי הכל מוקלט ולציטוט, ושאם קיימים דברים שאינם לציטוט – שיציינו זאת. עם תחילת הראיון מכשיר ההקלטה הונח מול המרואיינים והם ראו כי הוא מופעל. אגב קיומה של ההקלטה הגלויה, יצא הכתב להתפנות ובאותו רגע כיבה שי גולדן את מכשיר ההקלטה שהיה מונח על השולחן.

"כך שגם אם ייטען על-ידיכם, בצורה בלתי הוגנת, שלא היתה הסכמה להמשך ההקלטה (אשר ברור שהיתה – כיוון שמכשיר ההקלטה הפועל עמד במקום בולט על השולחן) – ממילא לא היתה האזנה, וכתוצאה מכך ודאי שלא האזנת סתר. מיותר לציין כי הראיון כולו, כמו כל הראיונות של יובל אביבי ויתר כתבי 'פירמה', התנהל במלוא האתיקה העיתונאית הנדרשת".