תאגיד השידור הישראלי מצא בימים האחרונים קובץ אקסל הכולל "התייחסות לעובדי רשות השידור", כך טוענים נציגיו בתשובה שהוגשה לבית-הדין לעבודה. הקובץ, כך לפי התאגיד, נערך על-ידי עובד לשעבר ממחלקת משאבי האנוש שפרש מהתאגיד בתחילת השנה.

עם זאת, כך לפי התאגיד, הבדיקה לא העלתה כל מסמכים שעל בסיסם נערך קובץ האקסל, ולא ידוע האם מסמכים אלה מצויים במשרדי התאגיד, מי עשה שימוש בקובץ האקסל ומתי. בנוסף, בתאגיד מצהירים כי לא ייעשה כל שימוש במידע שבקובץ, לרבות בתהליכי קליטת עובדים. תשובת התאגיד הוגשה לבית-הדין בעקבות בקשה שהגיש ארגון העיתונאים בישראל.

לאחרונה פורסמה ב"מוסף הארץ" כתבה מאת גידי וייץ והילו גלזר שהתמקדה בנעשה בתאגיד. בין היתר נטען בכתבה כי לקראת קליטת עובדי רשות השידור יזם מנכ"ל התאגיד אלדד קובלנץ רשימת הערכות על עובדי רשות השידור. לפי "הארץ", קובלנץ "פנה לשניים ממקורביו, שהפעילו קשרים ברשות השידור לשם איסוף מודיעין על העובדים". ככל הנראה, המידע שאספו קובץ למסמך אקסל שכלל תיאורים בלתי מחמיאים של עובדים רבים. בין היתר נטען על חלקם כי "אינם צייתנים".

בעבקבות הפרסום ב"הארץ" פנה ארגון העיתונאים לבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו בבקשה שיוציא צווים שימנעו מהתאגיד לעשות כל שימוש במסמך ויחייבו אותו לחשוף אותו ולהבהיר מי חיבר אותו, איזה שימוש נעשה בו ומי נחשף אליו מאז שחובר. בנוסף דרש הארגון פיצוי בגין פגיעה בהתארגנות.

בארגון העיתונאים טענו, באמצעות עורכי-הדין ד"ר מורן סבוראי ואמיר בשה, כי כבר לפני כשלושה חודשים פנו ליו"ר מועצת התאגיד גיל עומר בעקבות מידע שקיבלו על קיומו של המסמך המדובר. לדבריהם, עומר הבהיר כי אינו מכיר את המסמך אך הבטיח לבדוק את הנושא. כעבור כחודש קיבל הארגון תשובה שלפיה בתהליך גיוס העובדים לא נעשה כל שימוש במסמך כזה, ככל שהוא קיים. אלא שאז הגיע הפרסום ב"הארץ".

מסמך האקסל, כך טוענים בארגון העיתונאים, מפר את זכות השימוע של המוזכרים בו, כולל דברי לשון הרע עליהם, פוגע בזכות לשוויון הזדמנויות בעבודה וגם מהווה "פגיעה בחופש העיתונות", זאת משום שהוא "מודד עיתונאים גם על ציר הצייתנות ומידת התאמתם למטרה של 'קבלת פקודות'". לפי הארגון, "מדד זה בעייתי ומסוכן ביותר, שכן הוא מתעלם מהחובה המוטלת על כל עיתונאי – בתוקף מקצועו ותפקידו – להגן על זכות הציבור לדעת ולפעול מתוך הכרת חשיבותו של חופש העיתונות".

היום (12.8) הגיש תאגיד השידור הישראלי את תשובתו, ובה הוא דוחה מכל וכל את טענות הארגון. אמנם התאגיד מודה כי "בימים האחרונים נמצא קובץ אקסל הכולל התייחסות לעובדי רשות השידור", אולם "לא ידוע" אם זהו המסמך שבגינו פנה ארגון העיתונאים לתאגיד בחודש מאי האחרון. עוד נטען בתשובת התאגיד כי "בשלב זה, לא נמצאו מסמכים שעל בסיסם נערך קובץ האקסל ולא ידוע האם מסמכים אלה, ככל שקיימים, מצויים במשרדי התאגיד; מי ומתי עשה שימוש כלשהו בקובץ זה, וכיוצ"ב שאלות הנוגעות לטענות (שאינן מגובות בעובדות) המפורטות בבקשה".

בהמשך תשובתו מפרט התאגיד, באמצעות עורכת-הדין טל מאירסון, כי "כחלק מהליכי הגיוס" של עובדים בתקופת ההקמה, "נעשתה פנייה לקבלת חוות דעת מכמה גורמים מקצועיים בתוך רשות השידור ומחוצה לה. מטרת פניות אלה היתה לקבל כלי עזר נוסף על התרשמות גורמי התאגיד מהמועמדים לעבודה במסגרת הראיונות (אלה האישיים ובוועדות המיון). זאת, בין היתר נוכח הגיוס המאסיבי בלוח זמנים קצר.

"בנוסף ובמקביל לכל אורך התקופה, גורמים שונים העבירו ביוזמתם רשימות של עובדים מומלצים ולעתים אף הופעלו לחצים בניסיון לקדם או למנוע קליטתם של עובדים כאלה ואחרים אל התאגיד על-ידי גורמים שונים. קברניטי התאגיד פעלו תחת הנחת עבודה כי הלחצים האמורים מונעים מאינטרסים שונים, והם הדגישו כי את ההחלטות יש לקבל בהתעלם מהלחצים הללו".

עוד טענו בתאגיד כי השבוע אמורה להתכנס לראשונה ועדת הבדיקה שמינתה מועצת התאגיד לבדיקת הטענות שפרסם "הארץ". ועדה זו אמורה להשלים את הבדיקה באשר למסמך האקסל. "עם זאת יובהר ויודגש", מוסיפים בתאגיד, "כי מבירור שנערך למול מנהלים בכירים המכהנים כיום בתאגיד, ושלקחו חלק עיקרי בגיוס עיתונאים לתאגיד, ביניהם מנהל הדיגיטל, מנהל הרדיו, מנהל רשת ב' ומנהל חטיבת החדשות, עלה כי הם לא היו מודעים לקיומו של קובץ האקסל עד לימים אלה, וממילא לא עשו בו שימוש בעת קבלת החלטות על קליטת עובדים (לתפקידי עיתונאים) לחטיבות שאותן הם מנהלים היום".

בתאגיד טוענים כי בקשת ארגון העיתונאים מיותרת וכי הוגשה מטעמי יחסי-ציבור, כחלק ממאבק בינו לבין אגודת העיתונאים בירושלים על ייצוג עיתונאי התאגיד.

במסגרת התשובה מצהיר התאגיד בפני בית-הדין כי "קובץ האקסל האמור אינו רלבנטי לגיוסי העובדים לתאגיד היום, וממילא [...] לא היתה כוונה לעשות בו שימוש בעת הגשת הבקשה. מכל מקום ולמען הסר ספק – מוצהר בזאת כי לא ייעשה בקובץ כל שימוש, לרבות בעת הליכי קליטה וגיוס של עובדים לתאגיד". לאור זאת מבקש התאגיד לדחות את בקשת הארגון לדיון דחוף וסעדים זמניים.

עורכת-הדין טל מאירסון, באת-כוח התאגיד, מציינת בתשובתה כי פנתה לארגון העיתונאים וביקשה, על סמך ההצהרה שלעיל, כי יסכימו לבטל את הדיון בסעדים הזמניים, אולם בארגון דחו את בקשתה.

השופטת אופירה דגן-טוכמכר קיבלה את בקשת התאגיד. "על יסוד הצהרת המשיב נדמה כי הדיון בבקשה למתן צו זמני התייתר", כתבה בהחלטה שקיבלה בעקבות תשובת התאגיד. משום כך ביטלה השופטת דגן-טוכמכר את הדיון שנועד להתקיים מחר וקבעה תאריך חדש לאמצע החודש הבא.

9374-08-18

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 4.97MB)

להורדת הקובץ (PDF, 2.66MB)