באתר ערוץ 20 ובעיתון "מעריב" דיווחו על סקר שבוצע בקרב יהודים בלבד, אך הציגו את ממצאיו ככאלו המייצגים את עמדות "הישראלים". תחת הכותרת "סקר גיאוקרטוגרפיה: הדרומיים מתנדבים הכי הרבה" דיווחה אתמול (9.7) כתבת ערוץ 20 אביה ריש על ממצאים של סקר שנערך עבור ארגון "מתן – משקיעים בקהילה".

הבוקר, ב"מעריב", דיווח הכתב יובל בגנו על אותו סקר, שבחן דפוסי תרומה והתנדבות תוך שימת דגש על הבדלים שנובעים מרמת הכנסה, השכלה, מגדר ומיקום גיאוגרפי. עוד נבדקו תחומי ההתנדבות המועדפים על המשיבים. כל הנושאים הללו רלבנטיים, כמובן, הן ליהודים והן לערבים. ולמרות זאת, הסקר נערך בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד, כך לפי הדיווחים.

חרף ההדרה של הציבור הערבי מהסקר, בדיווח באתר ערוץ 20 וגם בדיווח של "מעריב" התייחסו פעם אחר פעם לממצאים כאילו הם מייצגים את כלל האוכלוסייה בישראל.

"מעריב", 10.7.2018

"מעריב", 10.7.2018

עריכה ופרסום של סקרי אפרטהייד, סקרים שבוחנים את עמדות הציבור היהודי בלבד אף שהם עוסקים בנושאים שרלבנטיים גם לחברה הערבית בישראל, אסורים על-פי תקנון האתיקה של מועצת העיתונות. אף שערוץ 20 ו"מעריב" אינם חברים במועצת העיתונות, העקרונות האתיים הבסיסיים, ובכללם הימנעות מאפליה, אמורים להנחות גם אותם, כמו את כל יתר כלי התקשורת בישראל.

עיקרון אתי מהותי נוסף הוא הימנעות מהטעיית הציבור. בגוף הידיעות שפורסמו באתר ערוץ 20 וב"מעריב" מוזכר שהסקר נערך בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד, אך לצד זאת הידיעות מתארות את הממצאים ככאלה שמאפיינים את כלל "הישראלים". ב"מעריב" הקביעה המוטעית הזו אף מופיעה בכותרת המשנה של הידיעה.

עורך "מעריב" גולן בר-יוסף מסר בתגובה: "אכן, הסקר שבדק את מגמות ההתנדבות בישראל בוצע בקרב האוכלוסייה היהודית. הכותרת ניתנה בטעות". דוברת ערוץ 20, אירית שגב, מסרה בתגובה לפניית "העין השביעית": "לא נגיב".