ב"ישראל היום" פורסמו ממצאי סקר שנערך בקרב יהודים בלבד, אף שנועד לבחון סוגייה הנוגעת לכלל הציבור בישראל. "73% מהציבור בעד תחרות בייצור חשמל", נכתב אתמול בראש מדור הכלכלה של העיתון. לפי הידיעה, שאותה חיבר עורך מדור הכלכלה ערן בר-טל, סקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה מטעם איגוד יצרני החשמל בשיתוף המדור הכלכלי של "ישראל היום" העלה כי "הציבור מעוניין ברפורמה ומאס במונופול".

עם זאת, בעומק הידיעה נמסר כי "הסקר, ששאלותיו נוסחו על-ידי 'כלכלה היום', נערך השבוע בקרב 500 איש מעל גיל 18 ביישובים היהודיים המהווים מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה היהודית בארץ".

במלים אחרות, כחמישית מאוכלוסיית המדינה לא נשאלה לדעתה. גם ערבים צורכים חשמל; גם להם, כמו ליהודים, יש דעות על כניסה של יצרני חשמל פרטיים והגברת התחרות במשק החשמל; גם ערבים יכולים, ממש כמו יהודים, להשיב על שאלה כגון "באיזו מידה, לדעתך, הציבור צריך להיות חשוף לדיונים בין ועד העובדים של חברת החשמל לבין הממשלה בדבר הרפורמה במשק החשמל?". ובכל זאת, בעיתון ובמכון גיאוקרטוגרפיה החליטו להפנות את הסקר ליהודים בלבד.

אם לא די בכך, קוראי "ישראל היום" הוטעו לחשוב כי ממצאי הסקר ייצגו את עמדות כלל הציבור, ולא את עמדות היהודים בלבד. הכותרת דיווחה על עמדת "הציבור" וזו גם היתה הלשון לאורך כל הידיעה, למעט הפִסקה שציינה במפורש כי הסקר נערך בקרב יהודים בלבד. אפילו האינפוגרפיקה שהוצמדה לידיעה לא כללה שורה בגופן זעיר ובה המידע על זהות הנסקרים, כמקובל.

הסקר המפלה הנוכחי מאכזב במיוחד משום שזו הפעם הראשונה ש"ישראל היום" יוזם סקר אפרטהייד ומפרסם את ממצאיו מאז שבועז ביסמוט נכנס לתפקיד עורך העיתון. בעבר יזם ופרסם "ישראל היום" דרך קבע סקרי אפרטהייד, כלומר סקרים שמבוצעים בקרב יהודים בלבד אף שהם בודקים סוגיות שנוגעות לכלל אוכלוסיית המדינה. בחודשים האחרונים, מאז החליף ביסמוט את עמוס רגב, פורסמו כמה וכמה סקרים שהעיתון יזם אשר נערכו בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה, יהודים וערבים גם יחד.