העיתון "כל אל-ערב" חויב לפצות את ראש עיריית נצרת לשעבר ולהתנצל בפניו, זאת במסגרת הסכם גישור שנחתם לאחרונה. לפני כשש שנים הגיש ראמז ג'ראייסי, שכיהן אז כראש עיריית נצרת, תביעה בסך 250 אלף שקל נגד "כל אל-ערב", עורכו דאז פאיז אשתיווי והכתב זידאן חלאילה. ראש העירייה טען, באמצעות בא-כוחו רביע ג'השאן, כי בשנים 2006–2007 ניהל העיתון מסע השמצות נגדו, בעיקר בסדרת כתבות שנשאו את הכותרת "מי יציל את נצרת".

ג'ראייסי טען כי הכתבות הללו כללו חצאי אמיתות וסילופי עובדות במטרה להשחיר את פניו. הוא פירט בתביעתו לגבי 34 פרסומים משמיצים, ומנה עוד עשרות כתבות אחרות שהטילו בו דופי.

ב"כל אל-ערב" טענו להגנתם, באמצעות עו"ד ג'רייס בולוס, כי הפרסומים כולם היו פרסומי אמת בעלי עניין לציבור, וכי הגשת התביעה נבעה משיקולים פוליטיים וזרים ובמטרה לפגוע בעיתון. עוד טענו כי לצד הכתבות שמנה ג'ראייסי בתביעתו היו בעיתון גם כתבות ששיבחו את עיריית נצרת, וכי הביקורת הובעה באופן כללי כלפי העירייה ולא כלפי ג'ראייסי באופן אישי.

בשנה שעברה נערכו כמה ישיבות הוכחות, אולם לפני חודשים אחדים הוסכם על הליך גישור, שהתקיים בפני השופט בדימוס תאופיק כתילי. בתחילת החודש הודיעו הצדדים לבית-המשפט כי הגיעו להסכמות שלפיהן בלי להודות בטענות כלשהן יפרסם העיתון "כל אל-ערב" הודעה תחת הכותרת "התנצלות והבהרה" ובה ייכתב, בין היתר, כך:

"'כל אל-ערב' פרסם בשנת 2007 סדרת מאמרים בגליונות עוקבים תחת הכותרת 'מי יציל על נצרת'. [...] העיתון הביע ביקורת לגיטימית ואובייקטיבית בהתאם לעקרונות העבודה העיתונאית, בעוד מר ראמז ג'ראייסי סבר כי חלקה כולל השמצות ולשון הרע [...] בהתאם להצעת הפשרה, שעליה סוכם, מביעים העיתון 'כל אל-ערב' והנתבעים את התנצלותם בפני מר ראמז ג'ראייסי על כל פגיעה במישור האישי שהתפרסמה, ועל כל פגיעה במוניטין שלו או על תיאורו בתיאורים לא הולמים, ומבטיחים כי לא זאת היתה מטרת הפרסום".

נוסף להבהרה ולהתנצלות הסכימו הצדדים כי במידה והמגשר ימצא לנכון, ייפסק סכום כספי לטובת ראש העירייה לשעבר. השופט בדימוס כתילי הודיע זמן קצר אחר-כך כי לאחר ששמע את טיעוני הצדדים בעניין זה החליט לפסוק לטובת ג'ראייסי 25 אלף שקל, עשירית מהסכום המקורי שדרש בתביעתו.

43323-01-11