"ידיעות אחרונות", 16.10.2016

"ידיעות אחרונות", 16.10.2016

• תודה, חיים הר-זהב