ועדת האתיקה של לשכת עורכי-הדין בישראל, מחוז תל-אביב והמרכז, קבעה לאחרונה כי משרד עורכי-דין שייצג בעבר עיתונאי כשהוגשה נגדו תביעת לשון הרע, לא יוכל לייצג כעת את כלי התקשורת שבו עבד במסגרת תביעה שהגיש נגדו העיתונאי, וזאת מחשש לניגוד עניינים.

העיתונאי עופר וולפסון, שעבד במשך שבע שנים באתר News1 תחת ניהולו ועריכתו יואב יצחק, פוטר לפני כשמונה חודשים מעבודתו. בהמשך הגיש תביעה נגד האתר בדרישה לקבל תוספות שכר ופיצויי פיטורין. באמצעות עו"ד יריב ויור ממשרד ויור-ליברובסקי טען וולפסון בפני בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו כי חברת עיתונות זהב בע"מ, מפעילת אתר News1, חייבת לו כ-30 אלף שקל בגין שעות נוספות, תוספות שכר עבור עבודה בשעות המנוחה השבועית, וכן בגין השלמת פיצויי פיטורין.

עוד לפני שהוגש כתב הגנה מטעם חברת עיתונות זהב בע"מ גילה וולפסון כי משרד עורכי-הדין של יורם מושקט ושות' צפוי לייצג את האתר וביקש מבית-הדין לפסול אותם מלעשות כן. לטענתו, משרד זה ייצג אותו בעבר בהליך של תביעת לשון הרע שהוגשה נגדו ונגד News1, ועל כן המשרד שרוי בניגוד עניינים.

עו"ד שירה רייך ממשרד מושקט ושות' פנתה אל ועדת האתיקה בלשכת עורכי-הדין כדי לקבל חוות דעת מקדימה בעניין ניגוד העניינים הנטען. עו"ד רייך טענה בפני ועדת האתיקה כי אין כל קשר בין התביעה שבה המשרד מייצג את וולפסון לבין התביעה שבה המשרד מייצג את החברה, נגד וולפסון. בפנייה הודגש כי וולפסון לא שילם עבור הייצוג המשפטי שניתן לו בתביעת הדיבה שהוגשה נגדו ונגד האתר, וכי ממילא הקשר עם וולפסון בתביעת הדיבה נעשה בעיקר באמצעות יואב יצחק.

עו"ד ויור, בא-כוחו של וולפסון, הפנה את ועדת האתיקה לכלל 16(א)(2) לכללי לשכת עורכי-הדין, שאוסר על עורך-דין לטפל נגד לקוח "בעניין אליו יש זיקה של ממש למידע שקיבל עורך-הדין מאותו לקוח או מטעמו". לדבריו, שאלת יחסי העבודה, שעומדת בלב התביעה שהגיש וולפסון נגד האתר, נדונה גם במסגרת ההליך שבו ייצג משרד מושקט את האתר ואת וולפסון יחדיו.

עו"ד מיכל קרסוצקי-יחזקאל, רכזת ועדת האתיקה בלשכת עורכי-הדין במחוז תל-אביב והמרכז, מסרה לצדדים שלאחר דיון במקרה הוחלט כי "עולה לפחות חשש לקיומו של ניגוד עניינים", ולכן משרד מושקט לא יוכל לייצג את האתר בתביעה שהגיש נגדו וולפסון.

במשרד מושקט ושות' לא קיבלו את הקביעה, ופנו פעם נוספת לוועדת האתיקה וציינו כי בזמן הדיונים בתביעת לשון הרע, יחסי העבודה והמרות בין יואב יצחק לבין וולפסון לא עמדו על הפרק ולא נידונו, ועל כן אין לפסול את המשרד. עו"ד ויור הפנה, מנגד, לכתב ההגנה שהגיש וולפסון בתביעת לשון הרע שהוגשה נגדו, ובו סעיפים שמהם עולה כי עלתה שאלת יחסי עובד-מעביד בינו לבין יצחק.

ועדת האתיקה בחנה פעם נוספת את הטענות, ולאור הסעיפים שנכללו בכתב ההגנה של וולפסון בתביעת לשון הרע נגדו הגיעה למסקנה כי החלטתה הראשונה תעמוד על כנה. "מסעיפים אלו עולה", נכתב בהחלטת הוועדה, "כי מערכת היחסים בין מר וולפסון ללקוח הקבוע [יצחק, א"פ] עלתה, בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת תביעת לשון הרע, וגם אם לא עלתה במהלך הפגישות והשיחות בין הצדדים באופן ענייני ומלא, הרי שדי בחשש בלבד בכדי למנוע את הייצוג".

בשל כך קבעה פעם נוספת ועדת האתיקה כי אין לאפשר למשרד מושקט ושות' לייצג את אתר News1 בתביעה שהגיש נגדו וולפסון.

35693-01-16