"דה-מרקר", 28.4.16

"דה-מרקר", 28.4.16

• תודה, ר"ש