"ישראל היום", 19.4.2016

"ישראל היום", 19.4.2016

• תודה, אוריה כנף