"ישראל היום", 10.4.2016

"ישראל היום", 10.4.2016

• תודה, עופר פרצמן