סדרת פינות בהשתתפות בכירים במוסד לביטוח לאומי, ששודרה בתוכנית הבוקר של זכיינית ערוץ 2 רשת, מומנה על-ידי הביטוח הלאומי עצמו, וזאת מבלי שהתקבל היתר להתקשרות מהרשות השנייה, כך עולה ממסמכים שהגיעו לידי "העין השביעית" באמצעות עמותת הצלחה ומתגובת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

על-פי פרוטוקול ועדת המכרזים של לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ), אשר אישרה את המימון, המוסד לביטוח לאומי שילם 95 אלף שקל, לא כולל מע"מ, עבור "שת"פ תוכן במדיה בנושא מיצוי זכויות".

לפי נתוני הממונה על חוק חופש המידע במוסד לביטוח לאומי, התשלום הועבר בתמורה ל"10 פינות בתוכניות הבוקר" במשך חודשיים. בדיקה בארכיון תוכנית הבוקר של רשת, "העולם הבוקר" בהנחיית אברי גלעד והילה קורח, העלתה בשבועות והחודשים שלאחר חתימת ההסכם כמה וכמה פינות בהשתתפות גורמים בכירים במוסד לביטוח לאומי וכן ראיון נרחב עם מנכ"ל המוסד, שלמה מור-יוסף.

בשום שלב לא מסרו לצופים מגישי התוכנית, גלעד וקורח או ממלאי מקומם, כי סדרת הראיונות עם בכירי המוסד לביטוח לאומי ממומנת על-ידי המוסד. מהזכיינית רשת נמסר בתגובה כי אכן היתה "פעילות תוכן" עם הביטוח הלאומי, וזאת "לטובת הציבור". לפי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, הזכיינית לא קיבלה היתר להתקשרות זו, ועל כן כעת תיבחן האפשרות שהזכיינית הפרה את כלליה.

כתבה מפורטת שפורסמה ב"עין השביעית" לפני כמחצית השנה, ואשר התבססה על מידע שמסרה הרשות השנייה בנוגע לשנים 2014–2015, חשפה את עומק המעורבות של גורמים ממשלתיים בתוכניות בידור ואקטואליה בערוצים המסחריים. מהכתבה עלה כי לאחר קבלת היתר רשמי מהרשות השנייה מתקשרים גופי השידור עם גורמים ממשלתיים שונים ומקבלים מהם תקציבים בסך כולל של מיליוני שקלים עבור שילוב מסריהם בתוכניות שונות, חלקן תוכניות בעלות אופי עיתונאי. ההתקשרות בין רשת לבין הביטוח הלאומי בוצעה בשנת 2013, והיא נחשפת כעת בעקבות בקשת חופש מידע נפרדת שהוגשה על-ידי עמותת הצלחה לביטוח הלאומי.

מהזכיינית רשת נמסר ל"העין השביעית" כי "לביטוח הלאומי היתה פעילות תוכן, לטובת הציבור, על גבי המסך, כמקובל מעת לעת, זאת עקב חשיבות הנושאים המועלים. ההתקשרות המדוברת עם הביטוח הלאומי נסובה סביב חשיפה ספציפית נלווית שניתנה בדיגיטל, הוקם מתחם מיוחד על-ידי רשת לפורום שאלות ותשובות לציבור הגולשים והיתה בו פעילות ערה". אלא שלפי מסמכי לפ"מ, הביטוח הלאומי שילם עבור תכנים בשידורי ערוץ 2, המפוקחים על-ידי הרשות השנייה, ולא באתר הזכיינית רשת, שאינו מפוקח.

בחודש יוני 2013 התכנסה ועדת המכרזים של לפ"מ כדי לאשר את שיתוף הפעולה לפי סעיף 3(12) בתקנות חובת המכרזים, המאפשר "התקשרות של לשכת הפרסום הממשלתית לפרסום בכלי תקשורת". לפי התקנות, "התקשרות כאמור תיעשה, ככל הניתן, לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון".

להורדת הקובץ (PDF, 161KB)

"כחלק מפעילות ההסברה של המוסד לביטוח לאומי נתבקשנו לקדם שת"פ תוכן במדיה עם תוכנית הבוקר בערוץ 2 בשידורי רשת, אשר מטרתו לחשוף את הציבור למגוון נושאים הקשורים לזכויות הציבור ולאופן מיצוין מול המוסד לביטוח לאומי", נכתב בפרוטוקול הוועדה. "המטרה היא לייצר פינה שירותית בה הקהל בבית פונה בשאלות לנציג הבט"ל תוך שימוש בדוגמאות אקטואליות. לאחר בחינה משותפת עם דובר הבט"ל הוחלט כי התכנית בשידורי קשת [צ"ל: רשת] בהנחיית אברי גלעד והילה קורח היא המתאימה ביותר. בתוכנית זו יש קשר אינטראקטיבי עם הקהל בבית ועיסוק בבעיות שונות ובנושאים אקטואליים".

בחודשים אוגוסט-נובמבר 2013 הופיעו בתוכנית "העולם הבוקר" סמנכ"לית גמלאות וקצבאות במוסד לביטוח לאומי ומנהל סניף ראשון-לציון במוסד לכמה הופעות כל אחד, ובמסגרתן השיבו על שאלות המגישים והצופים. בחודש דצמבר באותה שנה התארח לראיון ממושך מנכ"ל המוסד לביטוח הלאומי פרופ' שלמה מור-יוסף. "היו לנו כל מיני פינות בזמן האחרון", אמרה קורח לפרופ' מור-יוסף בתחילת הראיון איתו, אבל לא אמרה מדוע נכללו הפינות בתוכנית ומי מימן אותן.

הילה קורח ואברי גלעד מראיינים את מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי בתוכנית הבוקר של זכיינית ערוץ 2 רשת (צילום מסך)

הילה קורח ואברי גלעד מראיינים את מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי בתוכנית הבוקר של זכיינית ערוץ 2 רשת (צילום מסך)

שיתוף הפעולה עם רשת הוא רק חוליה אחת בשרשרת שיתופי פעולה שיזם בשנים האחרונות המוסד לביטוח לאומי עם שורה ארוכה של כלי תקשורת מסחריים, רובם תחנות הרדיו האזורי. גלית גבאי, עוזרת הממונה על חוק חופש המידע במוסד לביטוח לאומי, מסרה לעו"ד אלעד מן מעמותת הצלחה (ויו"ר עמותת "העין השביעית") כי הביטוח הלאומי אינו כפוף לכללי הרשות השנייה, שאליהם כפופים הרדיו והטלוויזיה. גבאי הדגישה כי גופי השידור פונים לרשות השנייה טרם ההתקשרות עם הביטוח הלאומי ומקבלים היתר לבצעו. עוד ציינה כך: "לא ידוע לנו על מקרה שבו הרשות השנייה אסרה על הפרסום".

על אף זאת, מהרשות השנייה נמסר כי "הזכיינית לא קיבלה את אישור הרשות השנייה להתקשרות הנ"ל. היה ואכן נעשתה התקשרות, הרשות תבחן אם מדובר בהפרה".

מהביטוח הלאומי נמסר בתגובה כי הפינות ששודרו בערוץ 2 וכללו מענה לשאלות הצופים "נועדו ליידע את הציבור על זכויותיו בביטוח הלאומי, וכידוע מיצוי זכויותיו של האזרח הוא היעד המרכזי שלנו. סברנו, ועדיין אנו סבורים, שפינות מידע משודרות הן חיוניות". עוד נמסר כי "הראיון עם מנכ"ל הביטוח הלאומי, כמו ראיונות רבים אחרים עימו, לא נכלל במסגרת ההסכם". לגבי העובדה שציבור הצופים לא ידע שהפינות מומנו על-ידי המוסד לביטוח לאומי נמסר: "מבחינתנו, הביטוח הלאומי, אין ולא היתה מניעה ליידע שפינות המידע ממומנות".