בשנים האחרונות שילם המוסד לביטוח לאומי מאות אלפי שקלים מדי שנה לתחנות הרדיו האזורי כדי שאלה יעלו לשידור את מומחיו וישוחחו עימם על הביטוח הלאומי, כל זאת בלא אישור מהרשות השנייה – כך עולה ממסמכים שהגיעו לידי "העין השביעית" ומתגובת הרשות. בכירי הביטוח הלאומי השתתפו, בין היתר, בתוכניות בהגשת אלון גל בתחנת "רדיו ללא הפסקה", חיים הכט בתחנת "רדיו קול-רגע", ג'ני בלום בתחנת "רדיוס" ואיתן רונן ב"רדיו אמצע הדרך".

רוב תחנות הרדיו סירבו להגיב על הדברים. היו מי שייחסו את התשלום לתשדירים פרסומיים שליוו לכאורה את הראיונות עם אנשי הביטוח הלאומי, ואילו מ"רדיו קול-רגע" נמסר שהראיונות המשולמים הובדלו באות שהעיד כי מדובר בפרסומת.

על-פי המסמכים שמסר הממונה על חוק חופש המידע במוסד לביטוח לאומי, ב-2013 שילם המוסד 370,575 שקל, לא כולל מע"מ, עבור השתתפות בכירים מטעמו בכעשר תחנות של הרדיו האזורי. בשנים 2014–2015 צמח הסכום והגיע לכדי 398,000 שקל, לא כולל מע"מ, בכל שנה. את בקשת חופש המידע שהובילה לחשיפת המסמכים הגיש עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של עמותת הצלחה ויו"ר עמותת "העין השביעית". העסקאות הבלתי מאושרות הללו באו בנוסף לעסקה, שעליה דווח לאחרונה באתר "העין השביעית", בין המוסד לביטוח לאומי לבין זכיינית ערוץ 2 רשת.

מהמסמכים שהתקבלו עולה עוד כי בתחילת 2013 נערכה ישיבה של ועדת המכרזים בלשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ), הגוף המספק שירותי פרסום למשרדי הממשלה ולחברות הממשלתיות והציבוריות. על הפרק: בקשת המוסד לביטוח לאומי לאשר שיתוף פעולה עם תחנות הרדיו האזורי.

"בשנת 2013 שם המוסד לביטוח לאומי את נושא השירות ומיצוי הזכויות של האזרחים על סדר היום", נכתב בפרוטוקול הוועדה, "[...] ומעוניין לקדם את נושא המודעות בקרב האזרחים לשירותים ולזכויות המגיעות להם מביטוח לאומי. בכדי להגביר את המודעות לזכויות של האזרחים ולשירותים הניתנים בחינם, הביטוח [ה]לאומי מעוניין לצאת בשיתוף פעולה עם תחנות הרדיו האזורי בפריסה ארצית".

במוסד לביטוח הלאומי בוודאי היו שמחים לו תחנות הרדיו האזוריות היו מסכימות לארח את מומחיהם לסדרה של תוכניות על זכויות המבוטחים במוסד בלי כל "שיתוף פעולה" עסקי, אולם נראה שזו תקווה תמימה במציאות הנוכחית של שוק התקשורת הישראלי.

בהמשך הפרוטוקול מובהר כי התנהל משא ומתן מול חברת שפ"א (שירותי פרסום אזורי), הרוכשת מדיה באופן מרוכז בתחנות הרדיו האזורי, שבסופו הוסכם כי החברה תקבל כ-285 אלף שקל עבור שיתופי פעולה עם תשע תחנות שונות למשך שלושה חודשים. בנוסף התנהל משא-ומתן ישירות מול רדיו ירושלים, שבסופו סוכם על התקשרות בסכום של כ-20 אלף שקל. ועדת המכרזים של לפ"מ אישרה את שתי ההתקשרויות.

כשבוע לאחר מכן אישרה הוועדה שתי התקשרויות נוספות, עם רדיו א-שמס ורדיו קול הים האדום, שבמסגרתן שולם לכל אחת מהתחנות כ-22 אלף שקל, גם כן עבור שילוב מומחים מטעם המוסד בתוכניות התחנה למשך תקופה של שלושה חודשים. עוד באותה השנה נחתם הסכם נפרד עם רדיו גלי-ישראל תמורת כ-23 אלף שקל.

משרדי המוסד לביטוח לאומי בירושלים (צילום: יונתן זינדל)

משרדי המוסד לביטוח לאומי בירושלים (צילום: יונתן זינדל)

נראה כי במוסד לביטוח לאומי היו מרוצים מהתוצאה, שכן כעבור שנה, ב-2014, חודש הקשר עם התחנות. בפרוטוקול ועדת המכרזים של לפ"מ שאישרה את ההתקשרות נכתב כך: "[בהמשך] לשת"פ תוכני של המוסד לביטוח לאומי באמצעות לפ"מ עם תחנות הרדיו האזורי הנבחרות בשנת 2013, פעילות שהוגדרה על-ידי הלקוח כמוצלחת ביותר, מעוניין המשרד לעלות בפעילות דומה גם השנה".

בשנת 2014 קיבלה חברת שפ"א 305 אלף שקל ללא מע"מ עבור רכישת התוכן בתשע תחנות שונות (רדיו ללא הפסקה, רדיו צפון, רדיו חיפה, רדיו קול-רגע, רדיו דרום, רדיו דרום 101.5, רדיוס, רדיו קול-חי ורדיו אמצע הדרך). תשלום זה מאפשר רכישת תוכן בלמעלה מ-30 אלף שקל לתחנה. בנוסף, עבור אותם השירותים קיבלה תחנת קול הים האדום 15 אלף שקל, גלי-ישראל קיבלה 18 אלף שקל, ורדיו ירושלים וא-שמס 30 אלף שקל כל אחת (כל הסכומים ללא מע"מ). בשנת 2015 חזרו הסכומים על עצמם במדויק.

בפרוטוקול ועדת המכרזים משנת 2014 נכתב עוד כי "במרבית התחנות מדובר על אירוח מומחה פעם בחודש, אשר ייתן מענה על שאלות מגוונות של המאזינים, כל זאת בהתייחסות הלוקאלית/גיאוגרפית של העניין". חישוב מעלה כי במרבית המקרים שילם המוסד לביטוח לאומי כ-10,000 שקל עבור כל פעם שבה התארח מומחה מטעמו בתוכנית של תחנות הרדיו השונות.

"העובדה שסוכנויות ממשלתיות מרכזיות בוחרות להקצות כספי ציבור לפעולה באפיקים כאלה מעלה שאלות לא פשוטות לגבי הלגיטימיות של אופן פעולה זה, והאם הגילוי הניתן לציבור לגבי המידע המועבר אליו, הוא הולם, מספיק וראוי", אומר עו"ד מן. "אנחנו רואים קיום של 'שיתופי פעולה' מגוונים בתשלום גם בכלי תקשורת שונים, המוצגים לא פעם למאזין או לצופה כתוכן אובייקטיבי".

סמלילי תחנות הרדיו האזורי, מתוך אתר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (צילום מסך)

סמלילי תחנות הרדיו האזורי, מתוך אתר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (צילום מסך)

בתשובה לשאלה שהפנה עו"ד מן למוסד לביטוח לאומי לגבי האפשרות שהסכמי התקשרות כאלה, הכוללים רכישת תוכן, סותרים את כללי הרשות השנייה, מסרה גלית גבאי, עוזרת הממונה על חוק חופש המידע במוסד לביטוח לאומי, כך: "לביטוח הלאומי באמצעות לשכת הפרסום הממשלתית יש הסכם לפרסום תוכן שיווקי עם הרדיו האזורי. הביטוח הלאומי מקיים פעילות הסברתית עם הרדיו כבר שנה שנייה, וזאת לאור המשובים החיוביים אשר קיבל מהקהילה המקומית לפעילות ההסברה, שסייעה להם במיצוי זכויותיהם.

"במסגרת הפעילות מועבר לקהל מידע על אודות זכויותיהם בביטוח הלאומי יחד עם אירוח מומחים מהמוסד בנושאי קצבאות, אשר עונים על שאלות הקהל ועוזרים לו לבדוק ולמצות את הזכויות שלו. הפעילות מתמקדת בתחנות ובתוכניות שבהן האוכלוסייה הרלבנטית נמצאת ומקשיבה, תוך מתן דגש על הפריפריה".

גבאי מסרה עוד כי הביטוח הלאומי התקשר עם כלי התקשורת השונים במטרה להנגיש מידע חשוב לציבור על מנת שימצה את זכויותיו, וכי עשה זאת באמצעות קניית מדיה על-ידי לפ"מ, וזאת בהתאם להוראה 7.12.1 בתכ"ם (תקנון כספים ומשק של אגף הכספים במשרד האוצר), המנחה את משרדי הממשלה כיצד לרכוש שירותים מגופים ממשלתיים.

"יצוין", סיכמה גבאי, "כי הביטוח הלאומי אינו כפוף לכללי הרשות השנייה, אליהם כפופים הרדיו והטלוויזיה. גופים אלה פונים במידת הצורך לרשות השנייה לקבלת אישור בהליך שנקרא פרי-רולינג ונעשה טרם השידור. לא ידוע לנו על מקרה שבו הרשות השנייה אסרה על הפרסום".

עם זאת, מהרשות השנייה נמסר כי הם "לא מכירים את שיתוף הפעולה המדובר". יודגש כי לא מדובר במקרה שבו הוגשה לרשות השנייה בקשה לאישור שיתוף הפעולה בין המוסד לביטוח לאומי לתחנות הרדיו האזורי וזו נענתה בשלילה. ברשות כלל לא התבקשו לאשר את ההתקשרויות העסקיות.

לדברי עו"ד מן, ככל ששיתופי הפעולה האלו לא קיבלו את האישורים הנחוצים לצורך שידורם, "מצופה מהרשות השנייה לפתוח בבדיקה מקיפה של התופעה הזאת בהקשר של הביטוח הלאומי, ובכלל גם במקרים מתאימים נוספים, תוך הטלת העיצומים הרלבנטיים על הגופים המשדרים". לטענתו, "שיתופי הפעולה האלה יכולים להוות פתח לא בריא להטעיה של הציבור ולחלחול של תכנים מוטים בתשלום, במסווה של תוכן מקצועי חסר פניות ואינטרס". עו"ד מן קורא גם למועצת העיתונות לתת דעתה לנושא, בין אם במסגרת דיוני הוועדה הדנה בתוכן שיווקי ובין אם במסגרת דיוניה השוטפים ודיוני בית-הדין לאתיקה.

מהמוסד לביטוח לאומי נמסר בתגובה: "הביטוח הלאומי החליט על פרסום פינות הסברה ומיצוי זכויות בתחנות רדיו אזוריות, ובכללן תחנות רדיו הפונות לקהלים ספציפיים כמו תחנת רדיו המשדרת בערבית ותחנת רדיו הפונה לציבור החרדי, זאת בשל הצורך והרצון שלנו להגיע לכל שכבות האוכלוסייה.

חיים הכט: "חוזי ההתקשרות מפרטים מפורש: תשדירים, חסויות, פינות. כל פינה כזו מוגשת בהקפדה כשאות פרסומת מקדים אותה וחותם אותה והיא נכללת כך בזמן הפרסום של התחנה"

"הפרסום בתחנות הרדיו מאפשר לביטוח הלאומי לפעול להעמקת מיצוי הזכויות לקצבאות השונות ולהרחיב את המודעות של הציבור לזכויות שלו ולדרכים לממש אותן. הפרסום ברדיו מתאים מאוד לאופי התכנים שלנו, ונמצא יעיל מאוד. כמו כן, אין שום פלטפורמה חלופית לפרסום הזכויות בביטוח הלאומי, בקרב ציבור מגוון, ללא תשלום עבור הפרסום. ובהקשר זה, העלות לפרסום ברדיו לא גבוהה יחסית לתועלת המרובה".

מנהל תחנת "רדיו קול-רגע" ובעל השליטה בתחנה, חיים הכט, מסר כי לא התקבל תשלום עבור שילוב נציגי המוסד לביטוח לאומי בשידורי התחנה. "חוזי ההתקשרות מפרטים מפורש: תשדירים, חסויות, פינות. כל פינה כזו מוגשת בהקפדה כשאות פרסומת מקדים אותה וחותם אותה, והיא נכללת כך בזמן הפרסום של התחנה", מסר הכט.

בנוסף הדגיש הכט כי התחנה מפעילה מערכת חדשות עצמאית שכדי לממנה אין ברירה אלא לשלב תשדירים וחסויות. לדבריו, יש צורך דחוף לפעול להסדרת מה שהוא מכנה "תוכן שיווקי". "'תוכן שיווקי' זה לא פדופיליה", מבהיר הכט. "במקרה זה שיחות ברדיו עם אנשי הביטוח הלאומי, 'שירות לציבור' מובהק וחשוב. הייתי מזמין את אנשי הביטוח הלאומי לאולפנינו גם בלי תמריץ של חבילת תשדירים וחסויות. 'חבילה' כזו בהחלט תורמת לנכונותנו...".

מנכ"ל תחנת "רדיו אמצע הדרך" (90FM) ובעל מניות בתחנה, אהרון אורגד, מסר כי התשלום התקבל מהביטוח הלאומי, באמצעות לפ"מ ושפ"א, עבור תשדירים שקידמו את המשדרים שבהם הפנו מאזינים שאלות למומחי הביטוח הלאומי, וזאת "לאחר שהתוכן נבדק על-ידינו ועלה שאכן מדובר במידע חיוני". בנוסף מסר אורגד כי התחנה מפעילה מערכת עיתונאית עצמאית ובלתי תלויה המבקרת בין היתר גם את המוסד לביטוח לאומי.

"כללית", הוסיף אורגד, "רדיו 90 קורא כבר שנים להסדרת נושא התוכן השיווקי בטלוויזיה וברדיו בכללים ברורים שיבחינו בין חומר מערכתי לחומר פרסומי. שם הבעיה האמיתית ולא במידע שהוא באמת חיוני לציבור, אם כי מקובל שבכל מקרה שיהיה אלמנט כספי צריכה להיות שקיפות בפני המאזינים והצופים".

מנכ"ל תחנת הרדיו "קול הים האדום" ובעל מניות בתחנה, רונן שי, מסר כי לא התקבל כל תשלום עבור השתתפות נציגי המוסד לביטוח לאומי.

יתר תחנות הרדיו לא מסרו תגובה.