עיתונאים בשורה של כלי תקשורת מובילים פירסמו את פרטיה האישיים ותמונתה של ילדה מאזור השרון ששמה אתמול קץ לחייה – בניגוד לחוק. חוק הנוער (טיפול והשגחה) אוסר על פרסום פרטיהם האישיים של קטינים שהתאבדו. למרות זאת, בעיתון "ידיעות אחרונות", באתר ynet, במחלקה המקוונת של חדשות ערוץ 2 ובכלי תקשורת נוספים פירסמו את הפרטים. מקרה ההתאבדות דווח בכלי תקשורת רבים אחרים, אך ברובם הקפידו הכתבים והעורכים לשמור על החוק ונמנעו מלציין את שמה של הילדה ופרטים מזהים אחרים על אודותיה.

ב"ידיעות אחרונות" פירסמו את המידע האסור בהבלטה יתרה. על שער העיתון  התפרסמה הבוקר (25.11.15) תמונתה של הילדה שהתאבדה לצד שמה ושם משפחתה. בכתבה עצמה, שעליה היה חתום הכתב איתן גליקמן, צוין גם שם המוסד החינוכי שבו למדה, לצד תצלום של שער הכניסה לבית-הספר. אביה התראיין לכתבה בשמו וסיפק רקע למעשה ההתאבדות.

כמה שעות לאחר הפצת הגיליון התפרסמה ידיעה על המקרה גם באתר החדשות של קבוצת "ידיעות אחרונות", ynet. כמו בעיתון, גם בידיעה שפורסמה באתר הופיעו תמונתה של הילדה המתה, שמה המלא ושמו של בית-הספר שבו למדה. הכתבים רענן בן-צור ושחר חי צירפו לדיווחם תגובה מטעם משרד החינוך, שנציגיו נצמדו להוראות החוק והקפידו לכנות את הילדה "התלמידה", ונמנעו מהפצת פרטים מזהים.

דסק האינטרנט של חדשות ערוץ 2 אחראי לפרסומן של שתי ידיעות שבהן נחשפו פרטיה האישיים של הילדה, שעלו סימולטנית באתר mako של הזכיינית קשת ובאתר האינטרנט של הזכיינית רשת. כתבת חדשות 2 יעל אודם אף ציטטה מסרים פרטיים שהילדה כתבה לחבריה לספסל הלימודים, ובהם העידה על מצוקתה; כעבור שעתיים התפרסמו התכתובות האישיות גם באתר ynet. כלי תקשורת נוסף שבו התפרסמו פרטיה של הילדה, אם כי בהצנעה יחסית, הוא אתר החדשות nrg מקבוצת "ישראל היום" ו"מקור ראשון".

חוק הנוער (טיפול והשגחה) כולל חטיבה העוסקת בהגנה על קטינים מפני פרסומים מזיקים. בחוק נקבע כי אדם החושף פרטים אישיים של קטין בהקשר העלול לפגוע בו, דינו עונש מאסר של שנה אחת או קנס. בחלק שבו מפורטות הנסיבות שבהן חלה ההוראה מובהר במפורש כי איסור פרסום הפרטים חל על מקרים שבהם "הקטין ניסה להתאבד או התאבד". פרסום שמה ותמונתה של הילדה מהשרון הוא לפיכך עבירה מפורשת על הוראת החוק.

אלעד טנא, עורך אתר nrg, הורה על הסרת הידיעה הבעייתית מהאתר בעקבות פניית "העין השביעית". מאתר nrg נמסר כי "מדובר בטעות עריכה. יש לציין כי הכתבה לא קיבלה בולטות באתר ומאוחר יותר הוסרה מהאוויר".

בחדשות ערוץ 2 בחרו שלא למסור תגובה, אך בעקבות פניית "העין השביעית" הוסרו רוב פרטיה של הילדה מהדיווחים שפורסמו באתר mako ובאתר הזכיינית רשת. גם באתר "מעריב", שם הופיעו שמה ותמונתה של הילדה בידיעה שעלתה מעט לאחר השעה 19:00, הוסרו הפרטים בעקבות פניית "העין השביעית".

עורך "ידיעות אחרונות" רון ירון ועורך ynet ערן טיפנברון סירבו להתייחס לדברים. כתבותיהם של רענן בן-צור ושחר חי ממשיכות להתנוסס באתר ynet עם תמונתה ופרטיה של הילדה המנוחה.

עדכון: לאחר פרסום הידיעה מחקו גם ב-ynet את הפרטים המזהים.