תלונת תושבי גבעת עמל בתל-אביב על האופן בו הוצג קצין המשטרה לשעבר חיים פנחס ("שוגון") בכתבת "מבט" - מוצדקת. כך קובע נציב קבילות הציבור של רשות השידור, דדי מרקוביץ'. פנחס הוצג כפרשן אובייקטיבי למרות נגיעתו האישית בסוגייה שנידונה בכתבה.

במהדורה (10.11) שודרה כתבה שעסקה ביד הקשה שגילתה המשטרה כלפי מארגני ההפגנות נגד מונופול הגז. פנחס רואיין כמומחה לענייני משטרה שקבע כי לא יתכן שישנה הנחיה של הדרג הפוליטי למשטרה להחמיר עם המפגינים. אלא שב"מבט" לא סיפקו גילוי נאות על כך שפנחס מועסק כמרכז פינוי תושבי גבעת עמל עבור יצחק תשובה. אותו תשובה שבשליטתו נמצאת גם חברת דלק, השותפה המרכזית במונופול הגז.

"איך יתכן שכך מטעים את הציבור לחשוב שמדובר במומחה אובייקטיבי, כשברור שיש לו ניגוד עניינים לדבר בכל נושא שקשור ליצחק תשובה?", לשון התלונה.

"תלונתך מוצדקת", השיב הנציב לקבילה. "סעיף 23 ל'תדריך נקדי', קוד האתיקה של עיתונאי רשות השידור, קובע כי כשמזמינים פרשן לשידור יש לציין את סמכותו של האורח בנושא הנדרש ואת זיקתו לנושא כאשר היא קיימת. במקרה דנן זיקתו של קצין המשטרה לא פורסמה כנדרש. עם זאת, בשיחה שקיימתי עם הכתב רועי כץ התרשמתי כי לא היה מודע לקשר בין פנחס לתשובה – ואם היה יודע על הקשר לא היה מביאו לשידור. הערתך הועברה לתשומת לב כל הנוגעים בדבר".