ביום רביעי האחרון פנה מתי כספי לבית-המשפט בבקשה לאסור על רשות השידור לשדר סרט תיעודי על אודותיו. לטענתו, הסרט בגרסתו הנוכחית מפר את ההסכם שנחתם בינו לבין מפיק הסרט, המתיר בידיו זכות וטו על התוכן, לפי שיקול דעתו. כספי טוען כי בסרט שובצו קטעים באורך כולל של 9 דקות שהוא ביקש להשמיט. בתגובה ראשונית שהוגשה לבית-המשפט מתחייבים המפיקים ורשות השידור כי הסרט לא יוקרן לפחות עד לסוף אוגוסט. נספח לכתב התביעה שהגיש כספי חושף אילו נושאים אינם נוחים לו ואילו קטעים ביקש להשמיט.

לפני כחמש שנים חתם כספי על הסכם מול אורי בורדה להפקת סרט תיעודי על חייו ויצירתו. נוסף לשיתוף ברווחים, ההסכם מקנה לכספי את זכות המלה האחרונה בעריכה. "לאורי תהיה שליטה מלאה על החומרים שייכנסו לסרט", נכתב בהסכם. "למרות האמור בסעיף זה, למתי תהיה זכות וטו לגבי הכנסה לסרט של חומר מהחומרים הנ"ל".

כספי טוען, באמצעות עורכי-הדין שמואל גלינקט וחן נוסל, כי בורדה העביר את הזכויות להפקת הסרט אל שמי שינפלד, וזה השלים את המלאכה, אך נמנע מלכבד את ההסכם. לפי כתב התביעה, כספי צפה בסרט עם השלמתו וביקש משינפלד להשמיט כמה קטעים, על-פי הזכות המוקנית לו בחוזה, אולם זה סירב לדרישה. לפי כתב התביעה, שינפלד הקרין את הסרט בגרסתו המלאה, בין היתר בפסטיבל "דוק-אביב", וביום שלישי הקרוב אמור הסרט לזכות לחשיפה נרחבת כשיוקרן בערוץ 1.

"באם הסרט ישודר בגרסתו הנוכחית, צפויים להיגרם לתובע, לשמו, לילדיו ולבני משפחתו נזקים כבדים ובלתי הפיכים", נטען בתביעה שהוגשה לבית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, "שכן שידור הסרט בבתי-קולנוע ברחבי הארץ ובערוץ הראשון יחשוף מאות אלפי צופים (אם לא יותר) לפרטי מידע רבים אודות חייו האישיים של התובע ואשר התובע אינו מעוניין בחשיפתם".

לאחר הקרנת הסרט בפסטיבל "דוק-אביב" ביקש כספי פעם נוספת כי יקוצצו קטעים ממנו, כדי שגרסת הסרט "תכיל אך ורק את התכנים המקובלים עליו והמשקפים, לדידו, באופן מיטבי, את חייו, פועלו ויצירתו המוזיקלית, ומשקפים את האמת שעוותה במשך שנים על-ידי התקשורת".

כספי אף הכין רשימה מפורטת של הקיצוצים שהוא מבקש לבצע בסרט. רשימה זו צורפה כנספח לתביעה ומגלה כי כספי ביקש, בין היתר, למנוע שידור קטעים הקשורים לנשותיו לשעבר, ילדיו, טענות לבגידה וקטעים הנוגעים לקשריו עם עדי-יהווה. כספי דורש את אכיפת ההסכם‎ וכן צווים האוסרים על הפצתו בגרסה הנוכחית‎ והמורים להעביר לכספי את הקבלות על הכנסות הסרט כדי שיוכל לקבל את חלקו.

לאחר הגשת התביעה הגיש המפיק הנוכחי של הסרט, שמי שינפלד, תגובה לבית-המשפט ובה התחייב כי הסרט לא ישודר בערוץ 1 עד לסוף אוגוסט. רשות השידור התחייבה אף היא, בתגובה שהגישה מטעמה, כי לא תשדר את הסרט לפני סוף אוגוסט.

46401-07-15