צו ההרחקה שהוצא נגד עו"ד ברק כהן, ומונע ממנו להטריד בכל דרך שהיא את מנכ"ל בנק הפועלים ציון קינן, אינו צו כה חריג, מסביר עו"ד גיורא ארדינסט בשיחה עם איתמר ב"ז ונמרוד הלברטל ב"קול העין", תוכנית הרדיו של "העין השביעית" וקול-הקמפוס בבית-הספר לתקשורת של המסלול האקדמי, המכללה למינהל.

"בעיני הצו ראוי ומידתי", אומר עו"ד ארדינסט, שמשרדו מייצג את בנק הפועלים בנושאים שונים. "יש מקום של חופש ביטוי ויש מקום שבו חופש הביטוי חוצה את הקווים ונהיה הטרדה ממש". לדברי ארדינסט, עובדות סוציאליות ושופטים בבתי-משפט לענייני משפחה זוכים תדיר להגנה בדמות צו שכזה, אשר יוצא כאשר אדם מממש את חופש הביטוי שלו בצורה אובססיבית, יומיומית, הפוגעת קשות בחיי המוטרד.