יום לפני שהפכו ב"הארץ" את בובי ג'ינדל מנצר למשפחה הודית לנצר למשפחה אינדיאנית, עשו את אותו הדבר למושלת דרום קרוליינה, ניקי ר. היילי.

"הארץ", 23.6.2015

"הארץ", 23.6.2015

"הארץ", 23.6.2015

"הארץ", 23.6.2015