"אורן חזן", עמוד תגית באתר "הארץ", 2015

"אורן חזן", עמוד תגית באתר "הארץ", 2015