"ידיעות אחרונות", 24.6.2015

"ידיעות אחרונות", 24.6.2015

• תודה, עמית איצקר