מו"ל "הארץ" עמוס שוקן מאיים לתבוע את העיתונאי יואב יצחק בגין טענות שפירסם ולפיהן רונאל פישר סחט באיומים את שוקן והביא לגניזת "תחקיר סנסציוני" על אודותיו שעמד להתפרסם בעיתון. בידיעה שפירסם יצחק שלשום (20.6.15) באתר News1 נטען כי פישר, העומד בימים אלה לדין בגין שורה של עבירות שחיתות, העביר לגורם בכיר בקבוצת "הארץ" מסר שלפיו אם יפורסם התחקיר בעניינו, ידאג לפרסם "מידע שיפיל את עמוס שוקן". לטענת יצחק, המסר הופנם וכתוצאה מכך הוחלט לגנוז את התחקיר, שאותו הכין העיתונאי אמיר זוהר.

"הטענה כאילו מרשנו נסחט על-ידי עו"ד רונאל פישר, וכאילו כתוצאה מסחיטתו לא פורסם התחקיר של העיתונאי אמיר זוהר, הינה שקר וכזב", כתב עו"ד זאב ליאונד, בא-כוחם של שוקן ו"הארץ", במכתב שנשלח ליואב יצחק. שוקן דורש מיצחק למחוק את "הפרסום המכפיש", ולפרסם במקומו הודעת תיקון והתנצלות בולטת שתאושר מראש אצל עורך-הדין של העיתון, ובה יחזור בו העיתונאי באופן גורף מטענותיו.

במשפט החותם את הידיעה ב-News1 שולבה רמיזה העשויה להיקרא כאיום בפני עצמו. "בידי News1 מידע חמור ומטריד בעניינו של שוקן", כתב יצחק, ואגב כך דרש משוקן "להזים את דבריו של פישר" ולמסור לקוראיו "מדוע באמת נגנז התחקיר האמור".

לטענת עו"ד ליאונד, נסיבות אי-פרסום התחקיר שונות בתכלית מאלו שתוארו בידיעה של יצחק. "העיתונאי אמיר זוהר הכין בשנת 2008 תחקיר על עו"ד רונאל פישר, אשר הועבר לבדיקת פרקליטת העיתון", כתב במכתבו. "בעקבות הבדיקה, שכללה, בין היתר, פגישות שלה, ביחד עם העיתונאי, עם עו"ד רונאל פישר, ולאחר שהתברר לה כי קיים קושי לבסס את הטענות המועלות בתחקיר ולתמוך אותן בראיות, אם תוגש תביעת לשון הרע בגינו, החליטה פרקליטת העיתון שלא לאשר את פרסומו". לפי המכתב, יצחק לא פנה לשוקן לפני פרסום הידיעה כדי לקבל את תגובתו לדברים.

לדברי בא-כוחו של שוקן, מו"ל "הארץ" כלל לא ידע שזוהר מכין תחקיר על פישר ולא נכח בדיונים שבהם לקחו חלק עורכת-הדין של העיתון, זוהר ופישר. "החלטתה של פרקליטת העיתון שלא לאשר את פרסום התחקיר בעיתון נודעה למרשנו רק בדיעבד ולאחר זמן", כתב עו"ד ליאונד.

כותרות הידיעה של יואב יצחק באתר News1 (צילום מסך)

כותרות הידיעה של יואב יצחק באתר News1 (צילום מסך)

לדברי עורך-הדין, זוהי אינה הפעם הראשונה שיצחק מפרסם מידע לא נכון על שוקן בהקשר זה. "נזכיר כי ביום 4.6.14 בוצע פרסום באתרך ('השיטה של עו"ד רונאל פישר') – מבלי לפנות, בטרם פרסומו, לקבלת תגובה למרשנו – שבו נכתב, בכזב, כי מרשנו נפגש כביכול עם עו"ד רונאל פישר, וכי באותה פגישה כביכול הצליח עו"ד רונאל פישר להפחידו, ובכך לכפות את גניזת התחקיר של העיתונאי אמיר זוהר", כתב עו"ד ליאונד.

"רק בעקבות מכתב ההתראה בגין הוצאת לשון הרע אשר שלח משרדנו אליך ביולי 2014 תוקן, חלקית, הפרסום הכוזב מיום 4.6.14, ונכתב בו כי מרשנו לא נפגש עם עו"ד רונאל פישר, לא בהקשר זה ולא בהקשר אחר", נכתב עוד. "יצוין כי דבר הכזב שבאותו פרסום, כאילו בעקבות 'לחציו, איומיו ותחנוניו', כביכול, של עו"ד רונאל פישר, 'נגנז התחקיר', לא תוקן על-ידיך חרף הודעת מרשנו אליך, כי 'הנך מחליף שקר אחד בשקר אחר'. הנך נדרש, למען הסר ספק, לתקן גם את הפרסום האמור מיום 4.6.14, וזאת בתיאום עם הח"מ". הימנעות מפרסום תיקון והתנצלות ומחיקת הידיעות שבמחלוקת, נכתב במכתב, עלולות לגרור תביעה משפטית.

חרף הנוסח החריף וההחלטי של טענותיו של שוקן, יואב יצחק מצהיר כי אין בכוונתו לחזור בו מהדברים שפירסם. "אני דוחה את הטענות והדרישות של עמוס שוקן", מסר יצחק ל"העין השביעית". "אם וכאשר נידרש לזה – נתמודד איתן בבית-המשפט. לאיש לא שמורה חסינות מביקורת ב-News1, כולל עמוס שוקן".

אמיר זוהר העדיף שלא להתייחס לדברים, ואמר כי את שהיה לו לומר כתב בעמוד הפייסבוק שלו ביום פרסום הידיעה של יצחק. "עם כל הכבוד ליואב יצחק, אני לא חלק מתיאוריות הקונספירציה שלו", כתב אז זוהר. "לגופו של עניין, לא מכיר את הסיפור הזה ויואב בטח לא פירסם בלעדית קטעים מהתחקיר הגנוז שלי [כך נטען באתר News1] – הוא ביקש רשות לפרסם קטע על מיקי רוזנטל ורונאל פישר אחרי שהוא פורסם ב'פוסטה'... ופירסם אותו... פישר סוס מת... שבת שלום לכולם...".