זכויות היוצרים בתצלום אינן שייכות למצולם, כך קבע בשבוע שעבר השופט אורן שוורץ מבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד. השופט שוורץ נדרש לדון בסוגיה זו בעקבות תביעה שהגיש ארז ערג'י, שצולם בשנת 1982, בהיותו קטין, יחד עם סבו בחצר בית הסב. הצלם, ציון עוזרי, פירסם את התצלום ובין היתר מסר אותו לכלי תקשורת שפירסמו אותו אף הם.

ערג'י טען, באמצעות באי-כוחו תרצה ברזילי ובינת כהן-שלטון, כי הצילום נעשה בלא ידיעתו ובלא הסכמתו ודרש מהצלם לפצותו ב-800 אלף שקל בגין הפרת זכויות היוצרים על התצלום, השייכות לו. "על-פי סעיף 21 לחוק זכויות יוצרים 1911 נקבע כי במקרה של צילום אנשים, המזמין המצולם הינו בעל זכות היוצרים הראשונית, ובחקיקת חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007, נותרה קביעה זו על כנה", נטען בכתב התביעה. "הזמנת צילום הינה מקרה בו החוק מכיר כי זכויות היוצרים הינן של המצולם ולא של המצלם, אלא אם סוכם אחרת ביניהם. מסעיף זה ניתן ללמוד מקל וחומר כי במקום בו מצולם אדם שלא בהסכמתו ו/או שלא בידיעתו ו/או בניגוד לדין, ובפרט שמדובר בתמונה שהושגה תוך חדירה לפרטיות ללא הסכמה, הרי שזכויות היוצרים הינן של המצולם בלבד".

ערג'י אף דרש פיצויים בגין הוצאת דיבה, שכן עוזרי העניק לתצלום את השם "יחפים", וכן פיצוי בגין הוצאת דיבה מכלי תקשורת שפירסמו את התצלום, ובהם "ידיעות אחרונות", רשת שוקן ורשת המקומונים "גל גפן", שיוצגו על ידי עורכי-הדין טל ליבליך, דור ליאונד ודרור טולדו, בהתאמה. באי-כוחם של הנתבעים הכחישו את הטענות נגדם. עוזרי מיוצג על-ידי עו"ד עדו לוין ממשרד עורכי הדין לוין פישר. לפני כחודשיים הגיש עו"ד ליאונד, בא-כוחה של רשת שוקן, בקשה לדחיית התביעה על הסף ולחלופין העברת הדיון לבית-משפט השלום. לבקשתו הצטרפו יתר הנתבעים.

השופט שוורץ דחה את טענות התובע וקיבל את בקשת רשת שוקן. בהחלטתו מבהיר השופט כי בפסיקה נקבע דרך קבע, הן במשפט הישראלי והן במשפט האמריקאי, כי "זכות יוצרים בתמונה אינה שייכת לדמות המצולמת [...] בנסיבות המתוארות בכתב התביעה, על יסוד הוראות חוק זכות יוצרים וההלכה הפסוקה לעיל, אין לתובע, בעל הדמות שצולמה, זכות יוצרים ברת הגנה בתצלום", קבע. "מכאן, שאף אם יוכיח התובע את מלוא תביעתו, לא יזכה בסעד ההצהרתי המבוקש בה, הצהרה כי התובע הוא בעל זכות היוצרים בתצלום. ממילא לא יוכל לזכות בסעד כספי או אחר מכוח חוק זכות יוצרים. משכך, דין עילת התביעה מכוח חוק זכות יוצרים – להידחות על הסף".

השופט שוורץ הורה על העברת המשך הדיון בתביעה, בכל הקשור לטענות לשון הרע, לבית-משפט השלום. התובע חויב בהוצאות בסך 3,000 שקל לכל אחד מהנתבעים.

45063-12-12