"ישראל היום", 16.6.2015

"ישראל היום", 16.6.2015

• תודה, "פרספקטיבה"